Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:1970; Cilt: 7; Sayı: 1
Olgu Sunumu
1. Baziler impresyon (Platybasia) Teşhis ve tedavisi
A Karadayı, N Avman, N Özdamar
Nöropsikiyatri Arşivi, 1970; 7(1):1-10
Araştırma
2. Neuroleptica Etkisindeki Hastalarda İmmunobioloji İncelemesi (Ön bildiri)
İ Akkök, K Töreci, M Özek, Z Güvener
Nöropsikiyatri Arşivi, 1970; 7(1):11-18
3. Unilateral Elektroşok
G Nassi, E Adam, T Bayar
Nöropsikiyatri Arşivi, 1970; 7(1):19-24
Derleme
4. An Experiment in the Initial Phase of Education for the Psychiatrist
VD Volkan
Nöropsikiyatri Arşivi, 1970; 7(1):25-33
Olgu Sunumu
5. Gelişme Asimetrisi Gösteren bir Vaka Dolayısiyle
K Tükel, H Özcan, E Oğul, G Peker
Nöropsikiyatri Arşivi, 1970; 7(1):34-40
6. Bir Travmatik Hematomiyeli Vakası Münasebetiyle Travmatik Medulla Spinalis Lezyonlarının Kliniği
V Filipidis
Nöropsikiyatri Arşivi, 1970; 7(1):41-46