Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:1969; Cilt: 6; Sayı: 4
Derleme
1. Parkinson Hastalığının Cerrahi Anlamı
EM Tunçbay
Nöropsikiyatri Arşivi, 1969; 6(4):141-147
Araştırma
2. Çocuk Suçluluğunda Cinsel Suçlar ve Geleneksel Yetiştirme Tarzı
Y Savaşır
Nöropsikiyatri Arşivi, 1969; 6(4):148-152
Olgu Sunumu
3. Kranium içi Basınç Artması Sendromu Gösteren iki Kronik Miyeloid Lösemi Vakası
V Filipidis
Nöropsikiyatri Arşivi, 1969; 6(4):153-160
Araştırma
4. Psikoterapide Terapist Rolleri ve Danışanın Rol Beklentileri
H Tan
Nöropsikiyatri Arşivi, 1969; 6(4):161-173