Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:1969; Cilt: 6; Sayı: 3
Olgu Sunumu
1. Akut Paranoid Reaksiyonlarda Yansıtma Mekanizmasını Uyaran Dürtüsel Olay
MO Öztürk, Y Savaşır
Nöropsikiyatri Arşivi, 1969; 6(3):101-108
2. Bir Obsesif-Kompulsif Reaksiyon Vakasında Psikoterapi
A Yörükoğlu
Nöropsikiyatri Arşivi, 1969; 6(3):109-117
3. Geant Bir Cholesteatoma Vak'ası Münasebetiyle Konjenital Tümörler
EM Tunçbay
Nöropsikiyatri Arşivi, 1969; 6(3):118-122
Araştırma
4. Sinequan (Doxepin) ile Klinik Çalışma
Ö Köknel, O Eper
Nöropsikiyatri Arşivi, 1969; 6(3):123-130
5. Suçlu Çocuklarda Kardeş Sayısı ve Suçlu Çocuğun Kardeş Dizisindeki Yeri
Y Savaşır
Nöropsikiyatri Arşivi, 1969; 6(3):131-134
Olgu Sunumu
6. Epileptik Davranış Bozukluklarında Antikonvülsif İlaçların Etkisi
S Teber
Nöropsikiyatri Arşivi, 1969; 6(3):135-140