Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:1967; Cilt: 4; Sayı: 2
Derleme
1. Psikofarmakolojik İlaçların Fetus'a Tesiri
Ö Polvan
Nöropsikiyatri Arşivi, 1967; 4(2):3-7
Araştırma
2. Serebral Aterosklerozlularda Heparin ile Uyarılmış Lipolitik Aktivitenin Optik Dansite ve Gliserol tayini Yönünden Değerlendirilmesi
E Özdamar
Nöropsikiyatri Arşivi, 1967; 4(2):8-17
Olgu Sunumu
3. Kastrasyon Kompleksinin Açıkça Müşahedesine Fırsat Ve­ren Bir İfade ve Bir Rüya
F Türker
Nöropsikiyatri Arşivi, 1967; 4(2):18-24
Görüş
4. Bir Mültipl Miyolem Vak'ası
N Zenbilci, G Turhan
Nöropsikiyatri Arşivi, 1967; 4(2):25-34
Olgu Sunumu
5. Benign Mialjik Ansefalomielit veya İzlanda Hastalığı
A Çalışkan, S Özkeçeci
Nöropsikiyatri Arşivi, 1967; 4(2):31-34