Türk Psikiyatri Dizini
Türk Psikiyatri Dizini 2000 yılından bu yana ağırlıklı olarak Türkçe yayınlanan Psikiyatri ve ilişkili bilimlerle ilgili dergilerin tümünün içeriğini kapsamayı amaçlayan bilimsel bir çalışmadır.
Dizin şu an güncellenmektedir. Çok sayıda kırık linkin düzeltilmesine ya da kaldırılmasına çalışılmaktadır. .
Prof. Dr. Lut Tamam
Türk Psikiyatri Dizini Editörü

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı
Dizinin Öyküsü
Türk Psikiyatri Dizini 2000 yılından beri çevrimiçi olan bir dizin projesidir.
Dizinde Türkçe özetleri olan Psikiyatri ve ilişkili bilimlere odaklanan dergiler kapsanmaktadır.