Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2009;2(2):14-20
Kişilerarası Ilişkiler Terapisi
M Alkan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
Kişilerarası İlişkiler Terapisi (KİT) sınırlı-süreli ve yaşam olaylarına odaklanan özellikle duygudurum bozukluklarının sağaltımında etkinliği gösterilmiş bir psikoterapidir. KİT, güncel kişilerarası ilişki sorunları ile duygudurumun bağlantılı olduğu varsayımı üzerine temellenmiştir. Terapide hastanın belirtilerinin azaltılması ve güncel kişilerarası ilişkilerini çözümleyebilmesi için gerekli sosyal becerileri kazanması amaçlanır. KİT interpersonel kuram, bağlanma kuramı ve sosyal rollerin önemini vurgulayan çalışmalar üzerine dayanır. Üç aşamadan oluşan terapinin ilk aşamasında depresyon belirtileri değerlendirilir ve depresif belirtilerle bağlantılı olan ilişki sorunu belirlenir. İkinci aşamada komplike yas, sosyal rollerde değişiklikler, kişilerarası ilişkilerde rol çatışması ve kişilerarası ilişkilerde yetersizlikler alanlarından birisine odaklanır. Son aşamada sağaltımın kazandırdıkları gözden geçirilir, hastanın güçlü yanları desteklenir. KİT'i n etkinliğinin birçok klinik çalışmada gösterilmesiyle birlikte sağaltım kılavuzlarında ve klinik uygulamada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. KİT duygudurum bozuklukları dışında başka bozukluklara da uyarlanmıştır.
Interpersonal Psychotherapy
Interpersonal psychotherapy (IPT) is a time-limited and life-event based treatment which has demonstrated its efficacy particularly in the treatment of mood disorders. The main assumption of IPT is that the patient's mood symptoms are linked to current interpersonal difficulties. IPT aims to alleviate depressive symptoms and help the patient build social skills to solve the current interpersonal problem. IPT is based on interpersonal and attachment theories and also on the empirical data emphasizing the significance of social roles. In the initial phase of therapy, the symptoms of depression are assessed and the onset of the depressive episode is linked to the interpersonal problems of the patient. Four problem areas of IPT are; grief (complicated bereavement), role transitions, role disputes and interpersonal deficits. In the termination phase, the progress of patient is reviewed and the therapist calls attention to the patient's progress as well as probable stressful events in the future. IPT has been widely employed since its development both in treatment manuals and clinical practice. IPT's efficacy in the treatment of mood disorders has lead the researchers to adapt this therapy to other disorders.