Dergi Ara >>
Yıl:2008; Cilt: 16; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2008;16(1):25-34
Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar
V Şentürk
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Gebelik ve doğum sonrası dönemde görülen ruhsal bozukluklar sadece kadın için değil eş ve çocuklar için de önemlidir. Ancak bu dönemde görülen ruhsal bozuklukların tanınamadığı bilinmektedir. Gerek ruhsal bozuklukların tanınmasındaki güçlükler gerekse bu hastalıklara özgül tanı ölçütlerinin olmayışı gerekse tanı koyma araçlarının yetersizliği tanı güçlüklerini oluşturmaktadır.
Bu dönemde görülen depresyon, panik bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu belirtiler açısından bir özellik göstermezken obsesif kompulsif bozukluk, bu dönemde görüldüğünde belirtilerin çoğunluğunu bebekle ilgili obsesyonların oluşturması nedeni ile farklılık göstermektedir. Somatik yakınmalar ise genellikle bu döneme ilişkili fizyolojik belirtiler olarak yorumlanabilmektedir. Somatik yakınmaların yetiyitimine neden olması bu belirtilere daha fazla önem verilmesi gerektiğini düşündürtmektedir.
Düşük sosyoekonomik düzey, daha once geçirilmiş ruhsal hastalık öyküsü, yakın dönemdeki yaşam olayları ve evlilikteki uyum güçlükleri bir çok kültürde ortak olarak bildirilen risk faktörleridir. Bir çok kültürde sosyal desteğin yetersiz oluşunun önemli bir risk faktörü olduğu bildirilmekle birlikte aradaki ilişkinin gücü kültürler arasında çok değişiklik göstermektedir. Bebeğin cinsiyeti ise kültürlere özgü olarak risk faktörü olabilmektedir.
Hem hızlı bir nüfus artışı hem de gelişmekte olan bir ülke olarak gebelik ve doğum dönemi ruhsal bozuklukları ülkemiz için ayrı bir önem arzetmektedir.
Perinatal Common Mental Disorders
Pregnancy and postpartum are important periods not only for women, but also for their child or children and partner. The public health relevance of common mental disorders (CMDs) in the perinatal period is increasingly recognized. Perinatal CMDs cannot easily be distinguished from CMDs occurring at any other time in terms of symptom profile, severity and prevalence.
Mental disorders are regularly missed in clinical assessments, especially mood and anxiety disorders. It might be due to two reasons. Firstly there is not clear definition for perinatal CMDs. Secondly scale properties may not cover all aspects of this period.
In general, research from Non-Western countries has confirmed risk factors for perinatal CMDs found in Western populations, for example low income and socio-economic status, a past history of mental disorder, recent life events and marital disharmony . Several studies have found associations with lower social support across cultures , however the strength of this association and the most salient source of support have been found to vary between cultures .
The rapid social transitions currently occurring in Turkey place considerable strain on women - but the potential impact on perinatal CMDs has yet to be clarified.