Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 8; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2007;8(2):91-96
Alkol ve Diğer Madde Kullanım Bozukluklarında İntihar Girişimleri ve Tamamlanmış İntihar
B Bakım, KO Karamustafalıoğlu, A Akpınar
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Amaç: Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde alkolmadde
kullanımı giderek artmakta, alkol ve diğer madde
kullanımına erken yaşta başlanmaktadır. İntihar girişimleri
ve tamamlanmış intiharlar giderek artan bir seyir izlemektedir.
Alkol ve diğer madde kullanımıyla ilişkili ve eştanılılığı
bulunan intihar ve intihar girişimleri etkili tedavi ile önlenebilir.
Alkol-madde kötüye kullanımında intihar riskini arttıran
etmenlerin belirlenmesi ve bu durumlara yönelik tedavilerin
gözden geçirilmesi hedeflenmiştir.
Yöntem: 1988-2006 yılları arasındaki çalışmalara ulaşmak
için PubMed, Tübitak Türk Tıp Dizini, Çukurova Psikiyatri
Dizini ve ULAKBİM Kataloğu arama motorlarında “suicide, alcohol
and drug abuse-dependence, psychiatric comorbidity,
intihar, alkol-madde bağımlılığı, psikiyatrik eştanı” sözcükleri
taranarak arama yapılmıştır.
Bulgular: Alkol ve diğer madde kötüye kullanımı olan
kişilerde intihar girişimi ve tamamlama oranı yüksektir. İntihar
girişimi olan major depresif bozukluk ve bipolar bozukluğu
olan hastalar ayrıca sıklıkla alkol ve diğer madde kötüye
kullanımı çeşitli kişilik bozuklukları ile sık eştanılılık gösterir.
Çoğu intihar ve intihar girişiminde, madde kötüye kullanımı
ve/veya alkol zehirlenmesi gözlenmektedir. Madde kötüye
kullanımı depresyon yolu ile, sosyal bütünleşmeyi bozabilmesi,
zehirlenmenin intihar dürtülerinde artışa yol açabilmesi
ile intiharı tetikleyebilmektedir. Alkol ve diğer madde
kötüye kullanıcılarında psikiyatrik bozukluk eştanılılığı intiharlarda
önemli bir risk etmenidir.
Sonuç: Alkol ve diğer madde kullanım bozukluğu olan
kişilerde aile yüklülüğü, intihar öyküsü sorgulanması, yüksek
riskli olanların yataklı ünitede değerlendirilmesi, eştanılı bozuklukların
tespiti ve tedavisi önem arz etmektedir. Yüksek
riskli hastaların tedavisi için stratejiler geliştirmek intihar sebebiyle
olan ölümleri azaltmaya yardımcı olabilecektir.
Suicides and Attempted Suicides in Alcohol and Other Substance Use Disorders
Objective: Alcohol and substance use increases, while
the age of onset of alcohol and substance use keeps dropping,
which is important for our country because of its young
population. Suicides and attempted suicides related to substance
and alcohol use and comorbidity may be prevented
by effective treatment. Our aim is to determine the factors
which increase suicide risk and review treatment options for
this problem.
Method: We searched PubMed search engine, Tübitak
Türk Tip Dizini, Çukurova Psikiyatri Dizini and ULAKBIM Catalogue
in order to find related literature published between
1988-2006 [year]s with keywords “suicide, alcohol and drug
abuse-dependence, psychiatric comorbidity”
Results: Subtance and alcohol abusers have an elevated
risk of suicide and attempted suicide. Major depressive
disorder and bipolar disorder patients who attempt suicide
frequently have comorbide alcohol and/or substance abuse
disorder and various personality disorders. A significant
proportion of those patients who commit or attempt suicide
are substance abusers and/or intoxicated (by alcohol) at the
time of the event. Substance abuse may enhance vulnerability
through depression and social disintegration. Intoxication
may trigger suicidal impulses in vulnerable individuals.
Psychiatric comorbidity is a significant risk factor for both
completed and attempted suicide among both alcohol and
drug abusers.
Conclusion: Genetic predisposition, history of suicide
attempts, hospitalization of high risk patients, diagnosis and
treatment of psychiatric comorbidities are important. Developing
strategies for treatment of high risk patients may help
in decreasing suicide deaths.