Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 8; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2007;8(3):234-237
Sibutramin ile ilişkili özkıyım düşünceleriyle seyreden depresyon: İki olgu sunumu
C Şengül, CB Şengül
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, DENİZLİ
Obezite giderek yaygınlığı artan, genel tıbbi morbiditenin yanı sıra psikosoyal yönü önemli olan bir bozukluktur.
Tedavisinde farmakolojik ajanların kullanımına olan ilgi artmaktadır. Sibutramin 1997’de FDA’den bu amaçla onay
almış, santral etkili serotonin, noradrenelin ve daha düşük düzeyde de dopamin geri alımını engelleyen bir β-
feniletilamindir. Preklinik ve klinik çalışmalarda antidepresan etkinliği gösterilmişse de, bu etkinliği antiobezite
etkisinin gerisinde kalmıştır. Bu yazıda antidepresan etkinliği olan bu ilacın kullanımı sonrasında engellenemeyen
özkıyım düşünceleriyle başvuran iki depresyon olgusu sunulmuş; ayrıca literatürde sibutramine bağlı gelişen
psikiyatrik bozukluklar gözden geçirilmiştir. Bu sunumda obezite ve antiobezite ilaçlarının psikiyatrik belirti ve
b ozukluklarıyla ilişkisine dikkatin çekilmesi amaçlanmıştır.
Sibutramine associated depression with suicide preoccupation: two case reports
Obesity which has medical morbidity and psychological components has an increasing prevalence rate. In recent
[year]s there is an increasing interest on pharmacological treatment of obesity. Sibutramine which was a β-
feniletilamine derivative had serotonergic, noradrenergic and weak dopaminergic reuptake inhibitor was approved
by FDA in 1997 in treatment of obesity. In preclinical and clinical studies it was shown that sibutramine had
antidepressant effects but this was beyond its antiobesity effects. In this presentation we present two cases of
depression with suicidal ideation which was induced by a drug with antidepressant properties. We reviewed the
psychiatric conditions due to sibutramine. It was aimed in this presentation to show relation between psychiatric
symptoms and disorders with obesity and antiobesity drugs.