Dergi Ara >>
Yıl:2006; Cilt: 19; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2006;19(4):217-220
Psikotik Bozukluk ve Araknoid Kist: Bir Olgu Sunumu
B Özdemir. M Gülsün
Erzincan Asker Hastanesi Psikiyatri Servisi
Araknoid kistin psikiyatrik bozukluklara eşlik ettiği hakkında az sayıda olgu bildirilmiştir. On dört yaşındaki er­kek hasta görme ve işitme halüsinasy onları, davranış bozuklukları, referans fikirler, suicid düşünceleri, baş dön­mesi semptomları ile hastanemize başvurdu. Olgunun MRG yöntemi ile yapılan incelemesinde supraserebellar bölgede araknoid kist tespit edildi. Endokrin sistem ve EEG'de dahil olmak üzere diğer klinik değerlendirmeler­de anormal bir bulgu saptanmadı. Hastanın psikotik semptomlarının araknoid kist tarafından indüklendiği düşü­nüldü ve düşük dozda risperidon uygulandı, bir ay sonra psikotik semptomlarda düzelme gözlendi.
Arachnoid cyst and psychotic disorder: A case report
Arachnoid cyst accompanied by psychiatric disorders. Is rarely presented as a case report. A 14 [year]-old male patient, with auditory and visual hallucinations, reference and suicidal thoughts, absurd behaviors and dizziness. An arachnoid cyst in the supracerebellar region of brain was determined by MRI (Magnetic Resonance Imaging). Endocrine system and EEG, routine biochemical laboratory screening were found normally. It was thought that psychotic symptoms were associated with the arachnoid cyst. The patient was given antipsychotic medication with low dose risperidone (1 mglday) and an improvement was observed in psychotic symptoms one [month] later.