Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 2; Sayı: 1>> Özet
Nöropsikiyatri Gündemi; 1997;2(1):29-32
Strokta Hipotalamus-Anterior Pituiter Aks Disfonksiyonu: İVTRH Uygulamasına TSH Yanıtları
N Taşdemir, M Gülersönmez, U Aluçlu, K Haspolat, A Şermet
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Serebrovasküler hemorajisi ve infarktı olan, tiroid hastalığı bulunmayan 38 hastada, lezyonun hipotalamus-anterior pituiter aksı etkileyip etkilemediğini ortaya koymayı amaçladık. Bunun için sabah, 8.00'de 500 u.gr TRH İV uygulayarak serum tiroid hormonları; T3 (triiodotironin), T4 (tiroksin), ST3 (serbest T3), ST4 (serbest T4) ve TSH (tiroid stimülan hormon) düzeyleri O'ıncı dakikada, TSH hormonları ise 20'nci, 60'ıncı dakikalarda RİA (Radioimmüne Assay) tekniği ile ölçüldü. Sonuçlar 17 ötiroidili kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Stroklu hastalarda TRH'ya TSH'a yanıtları değişkendi, düşük yanıt, %28.94 (n=ll) aşırı geç yanıt %5.26 (n=2) ve normal yanıtlar 65.78 (n=25) elde edildi. Normal olan 25 stroklu hasta ve aks disfonksiyonu gösteren 13 olgu grubundaki TSH parametreleri normal kontrol grubu parametreleri ile karşılaştırıldı. Stroklu hasta grubundaki TSH değerlerinin, kontrol grubuna göre önemli derecede düşük olduğu izlendi (sırasıyla p<0.001, p<0.01).