Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 2; Sayı: 1>> Özet
Nöropsikiyatri Gündemi; 1997;2(1):23-26
Multipl Sklerozda Tanı
A Oğuzhanoğlu, T Şahiner
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalı
Multipl sklerozda tanı Poser ölçütleri çerçevesinde temelde klinik belirti ve bulgularla konur. Öykü ve nörolojik muayenenin yeterli kanıt sağlayamadığı durumlarda paraklinik testlere başvurulur. Tanıda yardımcı olan incelemeler, manyetik rezonans görüntüleme, beyin omurilik sıvısında IgG incelemeleri ve uyarılmış yanıtlardır.
Yardımcı testlere gereğinden çok başvurmak yalancı pozitif multiple skleroz tanısını artırabilir