Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 2; Sayı: 1>> Özet
Nöropsikiyatri Gündemi; 1997;2(1):16-22
Şizofreninin İlaçla Tedavisinde Yeni Gelişmeler
AS Köse, N Gencer
Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi
Şizofreni tedavisinde nöroleptik ilaçların pozitif belirtiler üzerinde görece etkili olduğu, negatif belirtiler ile bilişsel işlevler üzerinde etkisiz kaldığı görüşü yaygın kabul görmektedir. Ayrıca yan etkilerin hasta uyumunu güçleştirdiği de bilinmektedir. Bu sınırlamalar, değişik dopamin reseptör alt tiplerine seçicilik gösteren dopamin antagonistleri, parsiyel dopamin agonistleri, 5-HT reseptör antagonistleri, karma farmakolojik profili olan ilaçlar, amino asit ya da peptidler yoluyla beyinde iletimi değiştiren yeni ilaçların geliştirilmesine yol açmıştır. Bu ilaçların yakın zamanda şizofreninin birincil tedavisinde nöroleptiklerin yerini alacakları düşünülmektedir. İlaç çalışmalarının şizofreninin anlaşılmasına katkılar sağlayacağı kuşkusuzdur. Bu derlemede, şizofreninin ilaçla tedavisindeki yenilikler ve gelecekteki çalışmalar tartışılmaktadır.