Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 58; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2021;58(1):3-10
COVID-19 Salgını Sırasında Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştığı PsikososyalZorlukların ve Hastalığa Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi
N Yorguner, NS bulut, Y Akvardar
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul,
Amaç: Bu çalışmanın amaçları; COVID-19 salgınının ilk döneminde İstanbul’da bir üniversitenin öğrencilerinin karşılaştıkları başlıca psikososyal zorlukları belirlemek ve bunların COVID-19 ve ilgili sağlık önlemlerine yönelik bilgi, tutum ve davranışları ile nasıl etkileşime girdiğini değerlendirmek. Yöntemler: Uluslararası bir araştırmanın parçası olarak, İstanbul’dan toplam 2583 üniversite öğrencisi, salgın öncesi ve sonrası öğrenimleri ve günlük yaşamları, salgınla ilgili kaygı ve endişeleri, COVID-19 hakkındaki bilgi seviyeleri, hükümet ve kendi kurumları tarafından uygulanan politikalar hakkındaki görüşleri, koruyucu önlemlere yönelik tutum ve davranışları dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki soruları içeren çevrimiçi bir ankete katılmışlardır. Bulgular: Öğrencilerin büyük çoğunluğu salgın nedeniyle maddi sıkıntı yaşadığını bildirmiştir. Konaklama tesislerinin kapatılması ve yüz yüze derslerin iptal edilmesi öğrencilerin büyük çoğunluğunun ailelerinin evlerine taşınmasına neden olmuştur. Günlük rutinlerinin yerini büyük ölçüde bireysel ev aktivitelerinin aldığı ve sosyal etkileşimleri neredeyse tamamen dijital platformlara kaymıştır. Ayrıca, öğrencilerin bildirdikleri COVID-19’un çok çeşitli olası zararlı sonuçlarına ilişkin yüksek düzeyde kaygı ve endişelerinin, hastalığa yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının yanı sıra politik önlemlere bağlılıklarına ve hükümetin politikalarından duydukları memnuniyet ile yakın ilişki içinde olduğu anlaşılmıştır. Sonuç: Bu sonuçlar, politikaya yön verenlerin COVID-19’un üniversite öğrencilerinin yaşamı üzerindeki psikososyal etkilerini daha iyi anlamalarına ve çok yönlü mücadelelerini ele almak için daha kapsamlı stratejiler geliştirmelerine ve ayrıca gelecekteki sağlık önlemlerine uyumlarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir.
An Analysis of the Psychosocial Challenges Faced by the University Students DuringCOVID-19 Pandemic, and the Students’ Knowledge, Attitudes, and Practices Toward theDisease
Introduction: The aims of the present study were to identify the major psychosocial challenges faced by students of a university in Istanbul, during the initial period of the COVID-19 outbreak, and to assess how these interacted with their level of knowledge, attitudes, and practices toward COVID-19 and the related health measures in place. Method: As part of an international research, a total of 2583 university students from Istanbul participated in an online survey, which included questions in several domains including their education and daily life before and after the outbreak, their concerns and worries about the pandemic, level of knowledge on COVID-19, views on the policies implemented by the government and the institution, attitude and practices toward the protective measures. Results: Majority of the students reported to suffer from financial adversities due to the outbreak. The closure of residential facilities and the cancellation of face-to-face lectures resulted in the vast majority of the students moving back to their family home. Their daily routines were largely replaced by individual home activities, and social interactions shifted almost totally to digital platforms. They also reported high levels of anxiety and worries concerning a wide range of the possible detrimental outcomes of COVID-19, which were in close association with their knowledge, attitudes, and practices towards the disease, as well as their adherence to the protective measures and their satisfaction with the policies of the government. Conclusion: These results may help policymakers in better understanding the psychosocial impacts of COVID-19 on the life of university students, and to develop more comprehensive strategies to address their multifaceted struggles, as well as to improve their compliance with the health measures in the future.