Dergi Ara >>
Yıl:2012; Cilt: ; Sayı: 17>> Özet
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi; 2012;(17):9-21
Sınır Durumlar: Çağdaş  Fransız Psikanalitik Yaklaşımı
JY Changon (Çeviren: L Mete)
Kısa bir tarihsel giriş ve terminolojik açıklamanın ardından, Kernberg tarafından tanımlanan sınır durumların klasik psikopatolojik görünümü hem klinik ve yapısal boyutta hem de genetik boyutta özetlenmiştir. Farklı çağdaş psikodinamik akımlar hatırlatılmış, sonrasında fransız dilinin temel psikanalitik çalışmaları ( Bergeret, Green) sunulmuştur. İçgüdünün nesne ilişkilerine, intrapsişik olanın öznelerarası olana ne kadar bağlı olduğu Fransız psikanalizinin kuramsal özgünlüğünün altı çizilmektedir. Üç temel sorun etrafında ön plana çıkan güncel bir sentez önerilmektedir; sınırların patolojisi ve içselliğin eksikliği, nesne kaybı endişesi, ödipal çatışmanın ve mazoşizmin özellikleri. Çağdaş psikososyal ve kültürel değişimlerin psikopatoloji üzerindeki etkisi belirtilmektedir. Son olarak farklı psikanalitik tedaviler gözden geçirilmiştir; divanda ya da yüzyüze psikanaliz, psikanalitik psikoterapiler, psikodrama, grup, aile, arabuluculuk , kurumsal ve online psikoterapiler. Sınır durumlar psikanalizin mevcut paradigması olarak kabul edilmektedir: onun kuramsal ve klinik temellerini sorgulamışlar, sınırlarını altüst etmişler ve disiplini yenileyecek teknik düzenlemelere yol açmışlardır. 
Borderline States: Contemporary French Psychoanalytic Approach
This paper present the literature regarding the phenomenology, risk factors, and outcomes of borderline pathology in children. Surely “borderline personality disorder” is not diagnosed in patients younger than 18 years because of the ongoing developmental changes. However Roger Miles conceptualized “borderline pathologies of childhood” to describe a group of patients with particular primitive defense mechanisms and pathologic internalized object relations(eg, splitting, projective identification). These children are characterized by marked instability in functioning, affect mood interpersonal relationships and usually by a combination of disruptive behavioral problems, depressive anxiety and cognitive symptoms. Follow-up studies of these children show that they have a tendency to develop a wide range of personality disorders, not specifically borderline personality disorder. We conclude that borderline pathology in children may define a group of high risk children and my eventually guide our approach to early intervention.