Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 8; Sayı: 17>> Özet
TAM METİN
Nesne Psikoloji Dergisi; 2020;8(17):297-309
Aile Katılımının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Benlik Saygısı veSosyal Duygusal Uyumu Üzerindeki Etkileri
N Ergüden, A Doğan, ZŞ Hastaoğlu
Sevgi Tohumları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi,
Aile katılımı, okul ile aile arasında işbirliğinin olması, ailenin çocuğun eğitim sürecine dahil olması ve çocuğun eğitiminde etkin bir şekilde rol alması olarak tanımlanmaktadır. Çocuğun erken dönemde aldığı eğitim, ilerleyen yıllardaki öğrenme sürecini, akademik başarısını ve sosyal becerilerini önemli derecede etkilediği için okul öncesi dönemde ailenin öğrenme sürecine desteği oldukça önemlidir. Bu makalenin amacı aile katılımının çocukların benlik saygısı ile sosyal duygusal uyumu ile olan ilişkisini incelemektir. Benlik saygısı ve sosyal duygusal uyum erken çocukluk döneminde gelişmekte ve ilerleyen yaşlardaki davranışlar ve beceriler ile yakından ilişkili olan iki kavramdır. Araştırmalar, okul öncesi dönemde aile katılımının çocuğun gelişimi, benlik saygısı ve sosyal duygusal uyumu üzerindeki önemini göstermektedir. Bu makalede öncelikle okul öncesi dönemde aile katılımının çocukların gelişimi üzerindeki etkilerinden bahsedilmiştir. Sonrasında aile katılımı ve aile katılımının çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler üzerindeki etkilerine değinilmiştir. Son olarak aile katılımının benlik saygısı ve sosyal duygusal uyum üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Bu makalenin okul öncesi dönemde aile katılımının ve ailenin çocuğun eğitimindeki rolünün ne kadar önemli olduğunun farkına varmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
The Effects of Family Involvement on Preschoolers’ Self-esteem and Social Emotional Adaptation
Family involvement is defined as cooperation between the school and family and the family's active participation in the education process of their children. Family support is very important during preschool years, as the early education of the child affects the learning process, academic achievement, and social skills in later years. The goal of this article was to examine the relationship between family involvement and children's self-esteem and socialemotional adaptation. Self-esteem and social-emotional adjustment are two concepts that begin to develop during early childhood and are closely related to behaviors and skills in later life. Previous research shows the importance of family involvement on children’s self-esteem and social-emotional development. In this article, we first discussed the role of family involvement on child development. Then, we examined the effects of family involvement on children, parents, and teachers. Finally, we focused on the effects of family involvement on self-esteem and social-emotional adaptation. This article will contribute to understand the importance of family involvement during preschool years