Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 8; Sayı: 2>> Özet
Psikiyatride Güncel; 2018;8(2):82-91
Psikotropik ilaç etkileşim düzenekleri
V Altınyazar
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
İlaç-ilaç etkileşimleri psikiyatri uygulamasında sanılanın aksine oldukça sık görülen ama bir o kadar da az farkına varılan durumlardır. İlaç-ilaç etkileşimleri çok farklı tipte belirtilerle karşımıza çıkabilmekte, klinik sonuçları olumsuz etkilemekte, tedavinin etkinliğini ve tolerabilitesini bozmakta, önemli morbidite ve mortalite sorunları oluşturmaktadır. Temel olarak farmakokinetik ve farmakodinamik olarak iki etkileşim şekliyle sıklıkla karşımıza çıkarlar. Bu yazıda ilaç-ilaç etkileşimindeki temel düzeneklerin yanı sıra ilaç-besin etkileşimlerine de yer verilmiştir. İstenmeyen klinik sonuçlardan kaçınmak öncelikli olmakla birlikte polifarmasinin avantajlarından da faydalanmak için ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimleri hekimlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri gereken bir alandır.
Psychotropic drug interactions mechanisms
Drug-drug interactions are situations that are quite common but less noticeable than what is supposed to be in psychiatric practice. Drugdrug interactions are confronted with very different types of symptoms, adversely affect clinical outcomes, disrupt the efficacy and tolerability of the treatment, and cause significant morbidity and mortality problems. As a matter of fact, pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions occur frequently with two forms of interaction. In this article, the basic mechanisms of drug-drug interaction as well as drug-food interactions are included. Drug-drug and drug-food interactions are a field where physicians need to improve their knowledge and skills to take advantage of polypharmacy, while avoiding unwanted clinical consequences.