Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 22; Sayı: 43>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2019;22(43):14-24
Bilişsel Psikolojide Bilgisayar Temelli Davranışsal Deneyler Tasarlanırken, Uyarıcı Sunumu ve Tepki Zamanı ÖlçümündeYaşanan Zamanlama Sorunları
O İyilikci
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
Günümüzde bilişsel psikoloji alanındaki deneylerin çoğu bilgisayar ortamında tasarlanmaktadır. Bilgisayar temelli davranışsal deneyler tasarlanırken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, bu tür deneylerin zamanı uygun şekilde ölçebiliyor olmasıdır çünkü tepki hızı ölçümü, kısa süreli uyarıcı sunumu ve hareketli uyarıcıların gösterilmesi gibi bazı işlemler hem milisaniye düzeyinde hassas zamanlamayı hem de zamanlama ölçümünün doğru yapılmasını gerektirmektedir. Bu yazının amacı, zamanlama sorunlarını ele alan çalışmaları derlemek ve buradan hareketle, farklı zamanlama sorunlarına getirilen çözüm önerilerini özetleyerek, konu ile ilgilenen araştırmacılara sunmaktır.
Timing Issues Encountered in Stimulus Presentation and Reaction Time Measurement While Designing Computer BasedBehavioral Experiments in Cognitive Psychology
In contemporary psychological research, most of the behavioral experiments are designed in a computerized environment. One essential issue that should be observed while designing computer based experiments is that, these experiments must be capable of measuring time properly since some procedures such as registering reaction time data, presenting short-duration stimulus and displaying animated objects necessitate both millisecond precision timing and accurate time measurement. The aim of this paper is to review studies concerning timing accuracy and provide researchers with the summary of recommended solutions for minimizing several timing problems.