Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2019;11(3):386-401
Öykü Anlatıcılığı ile Sistemik Müdahaleyi İçeren Eklektik Bir Müdahale 
G Mukba, İ Sanberk, T Akbaş
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van
Çocuklar, çeşitli sıkıntılı deneyimler travmatik durumlarla karşılaştıklarında var olan öyküleri, onlar için rahatsız edici olabilmektedir. Çocuklarla yapılandırılan terapötik müdahalelerde onların öykülerinden yararlanmak ve yapılandırdıkları öyküleri dinledikten sonra farklı yolları içerebilen yeni öyküler oluşturulmasına destek sağlamak söz konusu olabilir. Bu yöndeki müdahaleler, öyküsel terapi ve çocuğun iç kaynaklarıyla ilişkili “öykü anlatıcılığı tekniğinden" yararlanmayı öne çıkarmaktadır. Çocukların çeşitli sıkıntılarıyla çalışırken öykü anlatıcılığı tekniği ve sistemik müdahalelerin birlikte kullanılması önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı, öykü anlatıcılığı tekniğini ve sistemik müdahaleyi içeren eklektik bir müdahaleye ilişkin bir öneri sunmaktır.
An Eclectic Intervention Involving Systemic Intervention with Storytelling 
When the children experience trouble and traumatic situations, the existing stories may be disturbing for them. In therapeutic interventions structured with children, after carefully listening to the stories that the children have structured, it is possible to benefit from the stories of children and to support the creation of new stories that can offer various paths. Interventions in this direction highlight the use of the storytelling technique related to narrative therapy and the child's internal resources. It is recommended to use the storytelling technique and systemic interventions together when working with children. The purpose of this study is to present a proposal for an eclectic intervention involving the technique of storytelling and systemic intervention.