Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2019;11(2):239-247
Meme Kanserinin Psikososyal Bakımında Gözden Kaçırılan Kısım: Eşler 
G Yıldız, D Hiçdurmaz
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Meme kanseri; tanı, tedavi ve sonrasındaki süreçte kadını fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan doğrudan tehdit ederek psikososyal uyumunun bozulmasına, aile ve sosyal ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilmektedir. Meme kanseri sürecinde önemli bir destek kaynağı olan aile, kadın ile birlikte aynı psikososyal sıkıntılar ile yüzleşebilmektedir. Araştırma sonuçları, aile içerisinde en çok tercih edilen destek kaynağının eşler olduğunu ve diğer aile üyelerine göre yaşam kalitelerinin daha düşük olduğunu göstermektedir. Sağlık profesyonelleri tarafından önyargılı bir şekilde sadece kadına yöneltilmekte olan psikososyal bakım, eşleri sıklıkla göz ardı etmekte ve yeterli desteği alamamaları sonucunu doğurmaktadır. Bu bağlamda sağlık profesyonellerinin, eşlerin yaşamakta olduğu psikososyal sorunların farkında olarak meme kanseri olan kadınlara sağladıkları psikososyal bakıma onları da dahil etmeleri önemli olacaktır. Bu makalede, çoğunlukla ihmal edilen bir grup olan meme kanserli hastaların eşlerinin yaşadığı psikososyal sorunlar ve yapılabilecek müdahaleler konusunda farkındalık geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
An Overlooked Group in the Psychosocial Care in Breast Cancer: Spouses
Breast cancer directly affects women physically, psychologically and socially in the process of diagnosis, treatment and post-treatment, leads to the deterioration of psychosocial adaptation, and affects the family and social relations negatively. The family, which is an important source of support in the breast cancer process, can face the same psychosocial troubles with women. The results of the research show that the most preferred source of support in families is spouses and their quality of life is lower than the other family members.Psychosocial care which is biasedly solely canalized to women by the healthcare professionals often overlooked their spouses and leads to be received inadequate support by them. In this context with the awaring of the psychosocial problems spouses facing, it is important to include spouses to psychosocial care which healthcare professionals provide to women with breast cancer. In this article, it is aimed to raise awareness about psychosocial problems experienced by the spouses of breast cancer patients as a mostly neglected group and possible interventions.