Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2019;11(2):192-204
Diyalektik Davranış Terapisi ve Beceri Eğitimi: Kullanım Alanları ve Koruyucu Ruh Sağlığındaki Önemi 
AMÜ Budak, EÖ Kocabaş
Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
Diyalektik Davranış Terapisi® üçüncü dalga terapilerin içinde yer alan ve kanıta dayalı önemli yaklaşımlardan biridir. Diyalektik felsefe odağında kabul kavramı üzerinde duran bu yaklaşım, bireysel terapinin yanı sıra temel beceri eğitimleri yoluyla danışanın kabul ve değişim sürecine yardımcı olmayı amaçlar. Beceri eğitimleri mindfulness (bilinçli farkındalık), kişilerarası etkililik, duygu düzenleme ve sıkıntıya toleransı artırma olmak üzere dört modülden oluşur. Bu yazının temel amacı diyalektik davranış terapisini tanıtmak ve bu kanıta dayalı terapi modelinin öne çıkan araştırma bulgularını özetlerken bu yaklaşımın sunduğu beceri eğitiminin etkin bir müdahale yöntemi olarak kullanımının yanı sıra koruyucu ruh sağlığındaki kullanımına da dikkat çekmektir. 
Dialectical Behavior Therapy and Skill Training: Areas of Use and Importance in Preventive Mental Health
Dialectical Behavioral Therapy®, is one of the evidence based therapies and known as one of the third way behavior therapies. It is based on dialectical philosophy and within this notion treatment involves both change and acceptance. Therapy offers skills training as well as individual therapy. Dialectical behavioral therapy skill training involves four different modules: mindfulness, distress tolerance, emotion regulation and interpersonal effectiveness. One of the aims of this review is while providing general information regarding dialectical behavioral therapy and its skills set, review the research on modified application of the therapy and its skills training. This review also draws attention to the recent interest in using dialectical behavioral therapy skills training in preventive mental health.