Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2019;11(2):154-166
Doğum Sonrası Depresyonda Bağlanma Örüntüleri ve Partner Desteğinin Rolü 
PB Zörer, ST Akbulut, G Dirik
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Kadınların yaşamında önemli bir geçişi temsil eden bebek doğurma olayı, bireyin yaşamında birçok değişikliğe neden olmakta ve psikolojik sıkıntıları da beraberinde getirebilmektedir. Doğum sonrası depresyonun oldukça yaygın bir sorun olduğu görülmekte ve yapılan çalışmalar bu bozukluğun çeşitli faktörlerle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu faktörler arasında partner ilişkisinin önemi özellikle vurgulanmakta olup bu ilişkiyi olumsuz yönde etkileyebilecek değişkenler doğum sonrası depresyonda risk faktörleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle, bu derleme yazısında doğum sonrası depresyonda yetişkin romantik bağlanma örüntüleri ve partner desteğinin rolü ilgili alan yazındaki bulgular temel alınarak incelenmiştir. 
Role of Attachment Patterns and Partner Support in Postpartum Depression
The birth of a baby, representing an important transition period in the lives of women, causes various changes and also brings about a great number of psychological problems in their lives. Postpartum depression is a highly prevalent disorder and previous research reveals that it is associated with several factors. Among these factors, the importance of partner relationship is especially highlighted and the variables that may affect this relationship negatively are one of the most important risk factors. There-fore, in this review article, the role of adult romantic attachment patterns and partner support in postpartum depression is evaluated in the light of the relevant literature