Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2019;6(2):29-36
Huzursuz Bacaklar Sendromu ve Kardiyovasküler RiskFaktörleri İlişkisi
Ş Aydın, C Özdemir, SN Sökücü
Yedikule Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Amaç: Huzursuz Bacaklar sendromu (HBS) toplumda sık gözlenen uyku bozukluklarından biridir. Uyku bozuklukları ile diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, obezite ve metabolik disregülasyon arasındaki ilişkiye dair birçok çalışma mevcuttur. Ancak HBS’li olgularda yapılan çalışmalarda sonuçlar çelişkilidir. Biz bu çalışmada HBS ile kardiyovasküler risk faktörleri arasındaki olası ilişkiyi retrospektif olarak inceledik.
The Relationship Between Restless Legs Syndrome and Cardiovascular Risk Factors
Objective: Restless Legs syndrome (RLS) is one of the common sleep disorders in the community. There are many studies on the relationship between sleep disorders and diabetes, hypertension, hyperlipidemia, obesity, and metabolic dysregulation. However, the results are contradicting in the studies conducted in cases with RLS. In this study, we retrospectively examined the possible relationship between cardiovascular risk factors and RLS.