Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2019;6(1):175-190
Türk Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki
ÖBN Köse, A Doğan
Nişantaşı Universitesi, İstanbul
Sosyal medya, çağdaş genç yetişkinlerin günlük yaşamlarında giderek daha fazla yer kaplamaktadır. Çevrimiçi etkileşimler yüz yüze etkileşimlerden daha yaygın hale geldikçe, sosyal medya bireylerin yaşam, iletişim, dil, ilgi alanları ve psikoloji alanlarını büyük ölçüde etkilemeye başlamıştır. Sosyal medya ve internet bağımlılığı DSM tanı ölçütleri arasında bilimsel kanıt bulunmadığı için davranışsal bağımlılıklar olarak tanımlanmamış olsa da, aşamaları (çatışma, nüks, vb.) Alışveriş ya da kumar bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklar olarak ortaya çıkıyor. Bu çalışmanın amacı genç erişkinlerde sosyal medya bağımlılığının psikolojik boyutlarını belirtmek, önemini vurgulamak ve ihtiyaç duyulan literatür için bilimsel kanıtlar üretmektir. Verilerin işlenmesinde normallik testleri uygulanmıştır. Kadınlar, ruh halini değiştirmek ve işgal etmek amacıyla sosyal medyaya daha fazla bağımlıdır. Sosyal medya bağımlılığı seviyeleri, Instagram takipçilerinin sayısındaki artışla birlikte artmaktadır. Ayrıca, sahte hesap sahipleri ve takipçiler sosyal medyaya diğerlerinden daha fazla bağımlıdır. Bu arada, benlik saygısı düzeyleri ile sosyal medya bağımlılığı arasında ılımlı, olumsuz bir korelasyon var. Relaps ve çatışma kategorilerinde 500'den fazla takipçisi olan kullanıcılar için korelasyon katsayısı artmaktadır.
The Relationship between Social Media Addiction and Self-Esteem among Turkish University Students
Social media occupies more and more space in the daily lives of contemporary young adults. As online interactions have become more common than face-to-face interactions, social media has started to majorly impact individuals’ ways of living, communication, language, interests, and psychology. Even though social media and internet addiction are not defined as behavioral addictions among the DSM diagnostic criteria due to lack of scientific proof, its stages (conflict, relapse, etc.) reveal themselves as behavioral addictions like shopping or gambling addictions. The aim of this study is to indicate the psychological dimensions of social media addiction in young adults, to point out their significance, and to produce scientific proofs for the literature, which are needed. In processing the data, normality tests have been applied. Women are more addicted to social media for the purposes of mood modification and being occupied. Social media addiction levels increase alongside increases in the number of Instagram followers. In addition, fake account owners and stalkers are more addicted to social media than others. Meanwhile, a moderate, negative correlation exists between self-esteem levels and social media addiction. The correlation coefficient increases for users who have more than 500 followers in the categories of relapse and conflict.