Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2019;6(1):7-23
Etrafımızda Dolaşan Yeni Tehlike: Krokodil (Dezomorfin) Bağımlılığı
İ Karakaya
Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir
Dünya ile birlikte ülkemizde de her geçen gün bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımı artmakta ve zamanla yeni maddeler ortaya çıkmaktadır. Bu maddeler yeni sentezlenmiş maddeler olabileceği gibi, bilinen bir maddenin ev ya da merdiven altı üretimi şeklinde de olabilmektedir. “Krokodil”, aktif içeriği “dezomorfin” olarak uzun yıllardır bilinen ve son dönemde yasa dışı üretimi ve kullanımı artan bağımlılık yapıcı bir maddedir. Krokodil kullanımı ile ilgili dünyanın birçok yerinden ve özellikle ülkemizin yakın coğrafyasından vaka bildirimlerinin olması, bu maddenin ülkemiz açısından potansiyel tehdit olarak görülmesini gerektirmektedir. Bu yazı ile dezomorfin isimli maddenin ayrıntılı olarak gözden geçirilmesi ve başta bağımlılık alanında çalışan profesyoneller olmak üzere sağlık hizmeti sunan herkesin bu maddeye dikkatlerinin çekilmesi amaçlanmıştır.
A New Danger in Our Midst: Crocodile (Desomorphine) Addiction
The use of addictive synthetic substances is ever-increasing both in Turkey and throughout the world, and new substances are emerging over time. Just as these substances can be re-synthesized, they can also be in the form of known illicit and home-produced substances. Having the active ingredient of desomorphine, krokodil has been known for many years as an addictive synthetic substance whose illegal production and use has increased in recent years. As cases of krokodil use have been reported from many places in the world, especially from regions geographically close to Turkey, this substance must be viewed as a potential threat to the country. The aim of this study is to examine desomorphine in detail and to raise awareness of this substance among healthcare professionals, primarily those working in the area of addiction.