Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 6; Sayı: 13>> Özet
TAM METİN
Nesne Psikoloji Dergisi; 2018;6(13):484-516
Siyasal Katılım, Siyasal Yeterlik ve Toplumsal Cinsiyet
G Atabey, DA Hasta
Ankara Üniversitesi, Ankara
Bu çalışmada demokrasinin önemli bir unsuru olan siyasal katılımın toplumsal cinsiyet ve siyasal yeterlik ile ilişkisi incelenmiştir. Bu kapsamda, öncelikle siyasal katılım, toplumsal cinsiyet ve siyasal yeterlik hakkında bilgi verilmiş, ardından toplumsal cinsiyet ve siyasal yeterliğin siyasal katılım üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada ayrıca, toplumsal cinsiyet ve siyasal yeterlik arasındaki ilişkiye de yer verilmiştir. Son olarak, çalışma değişkenleri kapsamında siyasal katılımın daha eşitlikçi ve kapsayıcı hale getirilebilmesi adına atılabilecek adımlar tartışılmıştır.
Political Participation, Political Efficacy and Gender
In this study, the relation of political participation, which is an important element of democracy, with gender and political efficacy was examined. In this context, firstly political participation, gender and political efficacy were explained, and then the impacts of gender and political efficacy on political participation were evaluated. In addition, the relation of gender with political efficacy was evaluated. Finally, the steps in order to make political participation more egalitarian and inclusive were discussed within the scope of the study variables.