Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 26; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2018;26(2):34-43
Okullarda akran zorbalığının yaygınlığı ve doğası üzerine bir derleme
AE Topçu
Ankara Üniversitesi, Ankara
Okullarda çocuklar ve ergenler arasında yaşanan saldırganlığın en yaygın türü olan akran zorbalığı konusunda yapılan çalışmaların sayısı son yıllarda giderek artmaktadır. Bunun temel nedeni, akran zorbalığının hem zorbalık yapan hem de zorbalığa maruz kalan çocuklar için önemli psikolojik, toplumsal ve fiziksel sonuçlarının olmasıdır. Daha şiddetli ve uzun süreli yaşandığında ve toplumsal destek yetersiz olduğunda, akran zorbalığının sonuçlarının çok daha ciddi olabildiği, ayrıca bu dönemde yaşanan zorbalık olaylarının olumsuz etkilerinin yaşamın ileriki dönemlerinde de devam etiği görülmektedir (Olweus 2013). Akran zorbalığının Türkiye’de yakın dönemde çalışılmaya başlandığı ve yapılan çalışmaların akran zorbalığının doğasının anlaşılması açısından önemli bilgiler ortaya koymakla birlikte, birçok açıdan sorunu tanımlamaktan henüz uzak olduğu görülmektedir. Bu yazıda çoğu kültürde oldukça yaygın ve önemli bir problem olan akran zorbalığının tanımı, temel özellikleri, yaygınlığı, yaş ve cinsiyet açısından gösterdiği değişim ve ilişkili olduğu bazı değişkenlerle ilgili yurt dışında ve Türkiye’de yapılmış olan araştırmalar gözden geçirilerek alan yazına katkı sağlamak amaçlanmıştır.
A review of prevalence and nature of peer bullying at schools
The number of research on peer bullying which is one of the most prevalent types of aggression occurring among children and adolescents in schools has been increasing during the past years. Its basic reason is that peer bullying has psychological, social and physical outcomes for both the bully and the victim. It is seen that the consequences of bullying are more serious when it is experienced severely and for longer periods of time, besides, the negative impacts of bullying in childhood and adolescence continues during later periods of life (Olweus 2013). It is also seen that bullying had become an increasingly popular subject in Turkey and the studies provide valuable knowledge in terms of understanding the nature of bullying but are still far from defining the problem in many aspects. This review provides an overview of the international and Turkish literature on bullying, which is seen in all cultures, in terms of its definition, basic characteristics, prevalence, tendencies in terms of age and gender and some further variables that are related with it.