Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2018;5(3):365-403
UNODC “Madde Bağımlılığını Önlemede Aile Beceri Eğitimi Programları UygulamaRehberi”nin Türkiye’nin İhtiyaçları Açısından İncelenmesi
E İşmen Gazioğlu, AN Canel
İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Bu çalışmada UNODC “Madde Bağımlılığını Önlemede Aile Beceri Eğitimi Programları Uygulama Rehberi’nin” Türkiye bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmanın ilk kısmında Türkiye’de aile eğitimi uygulamaları ele alınmış, daha sonra adı geçen rehber özetlenmiştir. Son olarak rehberdeki bilgiler doğrultusunda ülkemizde madde bağımlılığını önlemek için gerçekleştirilecek, aileleri de kapsayan eğitim programlarının yapı, içerik ve işleyişine dair çıkarımlarda bulunulmuştur.
Examining the UNODC’s Guide to Implementing Family Skills Training Programmes for Drug Abuse Prevention in Terms of Turkey’s Needs
This study intends to examine the United Nations Office on Drugs and Crime’s Guide to Implementing Family Skills Training Programmes for Drug Abuse Prevention in the context of Turkey. For this purpose, the first part of the study discusses the family-training applications in Turkey, after which the aforementioned guide is summarized. Lastly, what will be developed for preventing substance dependence in Turkey in the direction of the information in the guide is found in the Guide to Implementing Family Skills Training Programmes for Drug Abuse Prevention, including the structure, content, and functionality of training programs that also cover families.