Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 4; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi; 2018;4(1):74-80
Zihinsel Engelli Çocukların Aileleri ve Psikiyatri Hemşireliği
S Duran
Trakya Üniversitesi, Edirne
Engelli çocuğa sahip ailelerin birçoğu, psikolojik, maddi, ailevi ve sosyal çevreyle ilişkiler bakımından güçlüklerle karşı karşıya kalmaktadır. Aile üyelerinin engelli çocuklarına destek olabilmek için önce kendilerinin destek alması gerektiği düşünülmektedir. Ailelerin psiko-sosyal, duygusal, ekonomik olarak desteklenmesi ve bilgilenme ihtiyacının giderilmesi önem teşkil etmektedir. Ailelerle yakın ve uzun süreli iletişim kurmada psikiyatri hemşirelerinin büyük rolü vardır. Engelli çocuğun ve ailenin bakımını koordine etmek, ailenin yaşadığı sorunların çözümünü kolaylaştırmaktadır. Hemşirelerin bu işlevleri yerine getirmesiyle, ailelerin ve çocukların korunmasına yardımcı olunacaktır. Hemşirelerin zihinsel engelli birey ve ailesinin sağlığını iyileştirmeye yönelik psikososyal destek servislerinde aktif rol almasının yarar sağlayacağı bilinmektedir. Bu ailelerin psikiyatri hemşirelerinin sunduğu eğitimsel, bilgi verici ve psikolojik danışma hizmetleriyle içinde bulundukları ortama daha iyi uyum sağlayacakları düşünülmektedir.
Families of Mentally Disabled Children and Psychiatric Nursing
Many of families with disabled children face difficulties in terms of psychological, financial issues and relations with family and social environment. It is thought that family members need to get support in advance to be able to support their disabled children. It is important to provide the families psycho-social, emotional, financial support and to meet the needs for information. Psychiatric nurses have a significant role in building a close and long-term dialog with families. Coordinating the care of the disabled child and the family makes it easier to solve the problems the family is experiencing. Fulfillment of these functions by nurses will help to protect families and their disabled children. It is clear that nurses may have an active in psychosocial support services to improve the health of the mentally disabled individual and his/her family. It is evaluated that providing psychological counseling assistance, educational and informative support to those families will help them to keep up with the environment they are in.