Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 4; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi; 2018;4(1):48-53
Bipolar Bozukluğu Olan Bireyler ve Aileleri
S Arguvanlı
Muğla
Bipolar bozuklukda yaşanan her bir atak hasta ve ailesi için stresli bir yaşam olayıdır. Ailede dengeleri bozar ve yeni baş etme stratejileri geliştirmeyi gerektirir. Bu süreçte ilaç tedavisi semptom yönetiminde ilk seçenektir. Ancak semptomların etkili yönetimi ve relapsları önlemek için medikal tedaviye psikososyal tedaviler eklenmelidir.
People with Bipolar Disorders and Their Families
The each episode is a stressful life event for the patient and their family in bipolar disorders. The balance in the family is disrupted and need to developing new coping strategies. In this process, drug treatment is a first option in the management of symptoms. However, psychosocial therapies should be addition to medical treatment for an effective symptom management and relapse prevention.