Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 4; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi; 2018;4(1):16-20
Ruh Sağlığının Korunması ve Sürdürülmesinde Ailenin Önemi
A Bilge
Ege Üniversitesi, İzmir
Aile, toplumun en küçük sistemidir. Ailenin sağlıklı işlevlere sahip olması ruh sağlığının korunması ve sürdürülmesi açısından önemlidir. Aile ruh sağlığının korunması ve sürdürülmesinde aile danışmanlığı, aile destek grupları, aile eğitim grupları gibi girişimlerle yeniden yapılandırılmalıdır. Bu makalede ruh sağlığının korunması ve sürdürülmesinde ailenin önemine yönelik bilgiler okuyucuya sunulacaktır.
The Importance of Family Care in the Preventive and Maintenance of Mental Health
The family is the smallest system of society. The family has to be healthy function In terms of preventive and maintenance of mental health. The family should be restructured in order to preventive and maintenance of mental health such as family counseling, family support groups, special education groups for families. This article will present the reader information about the importance of family care in the preventive and maintenance of mental health.