Dergi Ara >>
Yıl:1990; Cilt: 1; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni; 1990;1(1):41-46
Mianserin ve amineptinin depresyonda tedavi etkinlikleri ve yan etkilerinin karşılaştırılması
M Çetin, ME Ceylan, H Özöğretmen, S Saygılı, N Tarhan
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul
Türkiye'de yeni kullanılmaya başlayan amineptine ile son yıllarda kullanılmaya başlayan mianserin'in DSM-III-R tanı kriterlerine göre 67 Major depresyon ve 75 distimi (depresif nöroz) tanılarını almış, yatarak tedavi gören toplam 142 hastada, randomize yöntemle çift-kör verilerek her iki ilacın Türk hasta populasyonundaki etki ve yan etkileri belirlenmeye çalışıldı.
8 haftalık çalışmada amineptin'in dozu ortalama 200 mg/gün ve mianserin'in dozu 60 mg/gün idi. 0, 7, 14, 28, ve 56 ncı günlerde Hamilton Depresyon ölçeği (HAM-D) ile ve klinik izlenime göre genel klinik iyileşmeye bakarak her iki ilacın antidepresant etkinlikleri saptanmaya çalışıldı.
İlaçların yan etkilerini belirlemek için : a - Subjektif yakınmalar şeklindeki yan etkiler Standard Yan Etki Çek-listinden yararlanarak kaydedildi, b - 0 ve 56 ncı günler-de hastalardan alınan kan örneklerinden hematolojik, re-nal, hepatik ve sistemik yan etkiler belirlenmeye çalışıl-dı, c - Kardiyovasküler yan etkiler için kan basıncı, nabız ölçümleri ile tedavi öncesi ve sonrası çekilen EKG traseleri karşılaştırıldı.
Amineptine ve mianserin'in bu iki grup Türk hasta popülasyonunda antidepresant etkinliklerinin hemen hemen eşit bulunduğu; yan etkiler açısından da her iki ilaç arasında önemli bir fark bulunmadığı anlaşıldı.
A double-blind comparison of the effects and side-effects of amineptine and mianserin in depresion
This research, was aimed to determine to compare the antidepressant effect and the side-effects of amineptine that is a novel antidepressant for Turkish population, with mianserin in a double-blind study of 142 inpatients, diagnosed as, 67 major depression and 75 dysthimia, according to DSM-III-R criteria.
Amineptine dosage of 200 mg per day and mianserin dosage of 60 mg per day were given on a double-blind bases over a period of egiht weeks. Assesments were made af days 0, 7, 14, 28, and 56 using the Hamilton depression Rating Scale (HDRS), a standard side-effects check-list, and other examinations as follows: at days 0 and 56, blood samples were taken; cardiovascular parameters (heart rate, blood pressure, and ECG recording) were examined, and body weight of patients were measured. Side-effects of both drugs on liver, kidneys, hematological and systemic side-effects were determined from laboratory examinations of blood samples.
Our investigation indicated that the amineptine treatment we used is equivalent to corresponding mianserin treatment. Side effects of amineptine and mianserin were found the same.