Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikoloji Dergisi; 2018;2(2):65-76
Okuma becerisi ve Özgül Öğrenme Güçlüğü belirtilerinin Dikkat EksikliğiHiperaktivite Bozukluğunda değerlendirilmesi
C Çelik, G Erden, S Özmen, ST Hesapçıoğlu
Muş Devlet Hastanesi, Muş
Öğrenme güçlüğü ve dikkat sorunları ile kliniğe yönlendirilen çocukların değerlendirilmesinde, zekâ testleri, belirti tarama testleri ve okuma testleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğinde bu tür yakınmalarla değerlendirilen ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı konulan 48 çocuk ele alınmıştır. Çocukların okuma becerileri Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi (SOBAT), öğrenme güçlüğü belirtileri Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Listesi (ÖÖGBTL), zekâ puanları ise Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV (WISC-IV) ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular, ÖÖGBTL’nin Anne-Baba ve Öğretmen Formları’ndan elde edilen puanların SOBAT okuma becerileriyle ilişkili olduğunu göstermiştir. WISC-IV sözel kavrama ve toplam zekâ puanları ile ÖÖGBTL’nin puanları arasındaki ilişkiler anlamlı çıkmıştır. Araştırma bulguları, SOBAT ve ÖÖGBTL’nin klinik tanı gruplarının belirtilerini değerlendirmede yararlı bilgiler sunacağını göstermiştir.
Evaluation of reading skills and Specific Learning Disability symptoms in Attention DeficitHyperactivity Disorder
Intelligence tests, symptom screening tests and reading tests are widely used in the evaluation of children who are referred to the clinic with learning difficulties and attention problems. In this study, 48 children with attention-deficit hyperactivity disorder diagnosed with such complaints were evaluated. The reading abilities of the children were assessed with Oral Reading Skills and Reading Comprehension Test (ORCT), learning disability symptoms were assessed with Specific Learning Disability Symptom Checklist (SLDSC) and intelligence scores were assessed with Wechsler Intelligence Scale for Children-IV (WISC-IV). Findings showed that the scores obtained from Parent and Teacher Forms of SLDSC were correlated with ORCT reading skills. Moreover, the WISC-IV verbal comprehension and full-scale IQ scores were significantly correlated with SLDSC scores. The research findings showed that ORCT and SLDSC would provide useful information in assessing the symptoms of clinical diagnostic groups.