Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 10; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2018;10(4):471-483
Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliğinde Uygulamaya Yönelik Bir Model Örneği:“Recovery”
B Bag
Giessen, Almanya
Ülkemizde açılmış olan toplum ruh sağlığı merkezlerinde, ruhsal bozukluğu olan hastalara sunulacak olan hizmetlerle ilgili bazı belirsizlikler bulunmaktadır. Bu merkezlerde çalışanların dörttebirini hemşireler oluşturur. Bu sunulan hizmetlerin kalitesini etkileyebilmesi açısından önemli bir rakamdır. Sunulan hizmet kalitesini artırılmasında düzenli eğitime alınacak hemşirelerin alanda uygulayabilecekleri modellere gereksinimleri vardır. Bu anlamda “Recovery” model olarak toplum ruh sağlığı hizmetlerinin temel felsefesi olan bireyi merkeze alan yapısına oldukça uygun bir modeldir. Bu çalışmada “Recovery” modeli tanımlanarak, toplum ruh sağlığı merkezlerinde çalışan hemşireler için tedavi ve bakımda model olarak uygulanmasının tartışılması amaçlanmıştır.
An Example of a Model for Practicing Community Mental Health Nursing: Recovery
There are some uncertainties about the services that will be offered to patients with mental disorders in the community mental health centers opened in our country. One-fourth of the employees in these centers are nurses. This is an important figure that could affect the quality of the services offered. In order to improve the quality of the services offered, nurses need models that can be applied in the field. In this sense, “Recovery” model, is a model that is quite suitable for the community mental health services which centers theindividualas a part of its basic philosophy. The aim of this study is to define the “Recovery” model and to discuss it as model for the treatment and maintenance of patients by nurses working in community mental health centers