Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 10; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2018;10(4):444-459
İlişki Başarısının Temel Belirleyicisi: Reddedilme Duyarlılığı
DŞ Özen, FK Güneri
Okan Üniversitesi, İstanbul
Reddedilmeyi kaygıyla bekleme, algılamaya hazır olma ve reddedilmeye karşı aşırı tepki gösterme olarak tanımlanan reddedilme duyarlılığı, bireyin, kişilerarası ilişkilerindeki sosyal ve psikolojik uyumunu etkileyen önemli bir olgu olarak görülmektedir. Reddedilme duyarlılığının bilişselduygusal bilgi işleme dinamiğine sahip olduğunu belirten ilgili literatür, aslında anılan duyarlılığın, benliği diğer insanlardan gelebilecek olası retten koruyabilmek amacına yönelik savunucu motivasyonal bir sistem olarak görmektedir. Öte yandan reddedilme duyarlılığının oluşmasındaki en önemli kaynağın ebeveynler olduğu ve bu bağlamda, bağlanma ve ebeveynlik stilleri ile de yakın ilişkide olduğu; aynı zamanda reddedilme duyarlılığının bazı psikopatolojilerle ilişkili olduğu ve en fazla kişinin romantik ilişkilerini etkilediği belirtilmektedir. Bu noktalardan hareketle, bu gözden geçirme yazısında, kişilerarası ilişki başarısının odağında bulunan reddedilme duyarlılığına yönelik ileride yapılacak olası görgül çalışmalara, yol gösterici olunması amaçlanmıştır.
Basic Determinant of Success of Interpersonal Relationship: Rejection Sensitivity
The rejection sensitivity, which is defined as waiting to be rejected, being ready to perceive, and being overreacted to rejection, is seen as an important fact affecting the social and psychological adjustment of the individual, the interpersonal relationship. The relevant literature, which states that the rejection sensitivity has a cognitive-affective processing dynamic, sees it as an advocacy motivational system intended to protect the possible rejection of the self from possible other people. On the other hand, the most important source of rejection sensitivity is parents, and in this context, they are closely related to attachment and parenting styles; at the same time it is stated that the rejection sensitivity is related to some psychopathologies and that most people affect romantic relations. Moving from these points, the purpose of the study is guiding the possible empirical work to be done in the future for the rejection sensitivity which is in the focus of the interpersonal relationship success.