Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 10; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2018;10(4):417-429
Robotlarla Bağlanma ve Cinsellik: Ruh Sağlığı Bakış Açısından Bir Değerlendirme
Ü Morsünbül
Aksaray Üniversitesi, Aksaray
Robot teknolojisinin çok hızlı ilerlediği günümüzde robotların insan yaşamındaki yeri ve derecesi büyük tartışmalara yol açmaktadır. Robotla birlikte yaşamak, robotla evlenmek istemek ve robotla cinsel ilişki konularında ruh sağlığı uzmanlarının bakış açısı büyük önem taşımaktadır. Bu gözden geçirme çalışmasında robotların bebek, çocuk, yaşlı bakımında kullanılması ve robotlarla yakınlık, bağlanma ve cinsellik konusu ruh sağlığı bakış açısından incelenmiştir.
Attachment and Sex with Robots: An Assessment from Mental Health Perspective
Nowadays, when robot technology advances very quickly, the place and level of robot in human life lead to great debate. The perspective of mental health experts about living with robot, wanting to marry with robot, and sex with robot is very important. In this review, the literature about using robot in infant, child, elderly care and intimacy, attachment and sex with robots tried to investigate from perspective of mental health.