Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 19; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2018;19(3):331-333
Olağandışı bir hipokondriyazis tezahürü
S Tunç, HS Başbuğ
Kafkas Üniversitesi, Kars
Hipokondriyazis, fiziksel ve zihinsel belirtilere karşı aşırı aldırış, dikkat veya korku duyulması olarak tanımlanmıştır. Hipokondriyazis tanısı konan hastaya hipokondriyak denir. Bu hastalar sıklıkla, kendini sürekli muayene etme, kendine tanı koyma ve bedenleriyle ilgili endişe duyma belirtileri ile başvururlar. Çoğu hipokondriyazis hastasında, doktorların tanısına güvenmeme ve şüphe vardır. Ayrıca bu hastalar, doktorların ciddi bir hastalıkları olmadığına ilişkin verdikleri güvenceyi de ikna edici bulmazlar. Ek olarak, birçok hipokondriyak kendi istediklerini duymak için çok sayıda hekime giderler. Günlük psikiyatri pratiğinde sıklıkla karşılaşılan birçok hipokondriyazis olgusu bildirilmiş olmasına rağmen, daha önce böylesine aşırı bulguları olan olağandışı bir olgu hiç rapor edilmemiştir. Bu yazıda, sürekli kalp ve damar cerrahisi bölümüne başvurarak ısrarla kalp ameliyatı olmak isteyen bir hipokondriyazis hastası sunulmuştur. Bu olgu aracılığıyla hipokondriyazis tanımının son güncellemeler ışığında yeniden gözden geçirilmesi de amaçlanmıştır
An extraordinary manifestation of hypochondriasis
Hypochondriasis is described as the demonstration of excessive attention, care or fear against the physical or mental symptoms. A patient with a diagnosis of hypochondriasis is called as a hypochondriac. These patients often present with symptoms of a constant self-examination, self-diagnosis, and preoccupation with their body. Many patients with hypochondriasis reveal a disbelief and doubt in the doctors’ diagnosis. They also declare that doctors’ reassurance about the absence of a serious disease is unconvincing. Additionally, many hypochondriacs tend to visit numerous different physicians to get what they expect to hear. Although various previously reported hypochondriasis cases exist in the everyday psychiatry practice, such extraordinary case with an extreme manifestation was never reported before. In this paper, a hypochondriasis patient who persistently admits the cardiovascular surgery department claiming to have an unnecessary heart operation is reported. Additionally, it is aimed to take this occasion to review the description of hypochondriasis in the light of current updates.