Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2018;5(1):13-35
İnternette Oyun Oynama Bozukluğu ve Tedavi Yaklaşımları:Sistematik Bir Gözden Geçirme
MD Nazlıgül, S Baş, Z Akyüz, O Yorulmaz
Çankaya Üniversitesi, Ankara
Bu derlemenin amacı bir tanı kategorisi olarak önerilen ve ciddi bir potansiyel taşıyan İnternette Oyun Oynama Bozukluğunun (İOOB) olgusal özelliklerini, fiziksel ve psikososyal etkilerini, özellikle bu konudaki güncel tedavi çalışmalarını sistematik olarak gözden geçirerek incelemektir. Bu çalışmada PsychINFO, ScienceDirect, Wiley Online Library, Web of Science ve PubMed veri tabanları belirlenen anahtar kelimeler ile taranmıştır. Tarama işlemi, konunun güncel olması ve internet bağımlılığı teriminin yeni kabul görmesi dolayısıyla 2000’den 2017'ye kadar olan sürede hazırlanan tam metin çalışmalar ile sınırlı tutulmuştur. Bu tarama sonucunda, sistematik derlemelere özgü ve uluslararası geçerliğe sahip PRISMA karar kriterlerini karşılayan 6 araştırma çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırmalarda, İOOB değerlendirme kriterlerinin farklılaştığı ve örneklemin ağırlıklı olarak ergenlik veya genç yetişkinlik dönemindeki erkek katılımcılardan meydana geldiği gözlenmiştir. Bulgular, uygulanan farklı tedavi yaklaşımlarının İOOB semptomlarının ve oyun oynama sürelerinin azaltılmasında ve ayrıca bağımlı bireylerin dili etkin kullanma becerilerinin ilerlemesinde başarılı sonuçlar ortaya koyduğuna işaret etmektedir. Bu sistematik derleme sonucunda, internet kullanımının diğer teknolojik gelişmelerle birlikte hayatımızı kolaylaştırdığına kuşku yoksa da, problemli internet kullanımı ve oyun oynama alışkanlığının psikiyatrik bir soruna dönüşebileceği; öte yandan, bu rahatsızlığın tanımlanması, değerlendirilmesi ve tedavisinde hâlâ önemli sınırlılıklar olduğu ve çok az şey bilindiği; ülkemizde ve dünyada bu sorunun farklı boyutlarını ve kapsamını dikkate alan daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulduğu kanısına varılmıştır.
Internet Gaming Disorder and Treatment Approaches:A Systematic Review
The purpose of this systematic review is to investigate the phenomenology of the psychiatric diagnosis of Internet Gaming Disorder (IGD), which has a serious potential, through the physical and psychosocial impacts of recent candidates for its diagnosis, followed by current treatment approaches for this problem. Using specific terms, a comprehensive database search of PsychINFO, ScienceDirect, Wiley Online Library, Web of Science, and PubMed was conducted to access particular studies that examine treatment interventions for IGD. All searches have been limited to full text papers published between 2000 and 2017. Six eligible treatment studies fulfilling the criteria of preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses (PRISMA) as an international guideline were included in the literature review. The evaluation criteria of the IGD were observed to differ among studies and the current samples to consist predominantly of males in adolescence to young adulthood. The findings on interventions indicate that different treatment modalities show successful results in reducing IGD symptoms and the time spent playing games, as well as on addictive individuals’ progress regarding verbal expression. The general impressions of this systematic review are that although technology seems to facilitate life, Internet use and gaming habits at the same time can easily turn into a serious psychiatric problem. On the other hand, relatively little is known about IGD with a rather limited number of studies describing, assessing, and treating this problem. However, increasing information about this disorder is crucial for developing specific interventions. Thus, conducting additional research in Turkey as well as the world is essential for understanding IGD’s nature and how to treat it.