Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 11; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2018;11(1):63-70
Elektrokonvülzif Terapinin Nadir Uygulama Alanları
H Bakay, Ş Turan
İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Elektrokonvülzif terapi (EKT), hayatı tehdit eden ağır psikiyatrik hastalıkların sağaltımında kullanılan en eski ve en etkili tedavilerden biridir. EKT'nin major depresyon, katatoni, tedaviye dirençli ağır mani atakları gibi etkinliği net bir şekilde gösterilmiş hastalıklar dışında, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, somatik belirti bozukluğu, kişilik bozuklukları, major nörokognitif bozukluk ve entellektüel yetersizlik gibi başka psikiyatrik bozukluklarda da etkili olduğuna ve güvenli bir şekilde uygulanabileceğine yönelik bilgiler gün geçtikçe artmaktadır. Bilimsel yayınlarda bu uygulama alanları dışında, EKT'nin çeşitli psikiyatrik bozukluklara eşlik eden ya da psikiyatrik belirtilere yol açan nörolojik ve başka birçok tıbbi hastalığın tedavisinde de kullanıldığı bildirilmektedir. Bu yazıda, EKT'nin yaygın kullanım alanı dışında kalan uygulama alanları tartışılmıştır.
Rare Application Areas of Electroconvulsive Therapy
Electroconvulsive therapy (ECT) is one of the oldest and most effective treatments for severe life-threatening psychiatric diseases. Except for those diseases in which ECT is clearly shown to be effective such as major depression, catatonia, treatment resistant severe manic episodes, there is growing evidence that it is also effective and can be applied safely in other psychiatric disorders such as obsessive compulsive disorder, post traumatic stress disorder, somatic symptom disorder, personality disorder, major neurocognitive disorder and intellectual disability. In literature, ECT has also been reported to have therapeutic effects in the treatment of neurological and many other medical disorders that accompany various psychiatric disorders or in conditions that causes psychiatric symptoms. In this review, the rare application areas other than diseases where ECT was commonly used are discussed.