Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 11; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2018;11(1):57-62
Ergen ve Çocuklarda Elektrokonvülzif Terapi
A Hashimov, MT Kadak
İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Elektrokonvülzif terapi (EKT) erişkin hastalarda psikiyatrik bozuklukların tedavisinde oldukça etkili bir yaklaşımıdır. EKT'nin çocuk ve ergenlerde kullanımına karşı artan bir ilgi olmasına karşı, kullanımı hakkındaki bilgilerin kısıtlı olması, genel toplum ve çocuk-ergen psikiyatristleri arasındaki olumsuz bakış açısı EKT'nin çocuk ve ergenlerde seyrek kalmasına yol açmıştır. Bu yazıda EKT'nin çocuk ve ergenlerde kullanımı, EKT endikasyonlarını, hasta-ebeveyn görüşleri ve etik kaygılar ile ilgili literatür verileri gözden geçirilmiştir.
Electroconvulsive Therapy in Child and Adolescent
Elecetroconvulsive therapy (ECT) is an effective treatment modality for adult patients with psychiatric disorders. There is increasing interest in use of ECT in child and adolescents, but because of limited information about its use and negative views in general public and among the children and adolescent psychiatrists its use remain infrequent. In this paper, we reviewed the historical data, indications, side effects, patients -parent views and ethical considerations about use of ECT in children and adolescents.