Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 1; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi; 2018;1(1):204-220
Hücum Terapisi Sürecine Çözüm Odaklı Yaklaşım’ın Entegrasyonu:Vakalar Üzerinden Nitel Bir Analiz
H Ulaşan
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya
Bu çalışmanın temel amacı, Nevrotik bireylerle yapılan terapi sürecinde hücum tedavisinin etkisini ortaya koymak ve çözüm odaklı yaklaşımın Hücum Tedavi sürecine katkısını incelemektir. Bu inceleme nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Analiz yapılırken Çözüm Odaklı Hücum Terapisi uygulanan danışanların ifadelerinden ve terapistin gözlem ve görüşlerinden yararlanılmıştır. Çalışma, Bütüncül Terapi ve Çözüm Odaklı Terapi eğitimi almış terapist tarafından 2016-2017 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Çözüm Odaklı Hücum Terapisinin etkileri, yaşları 22-40 arasında değişen iki erkek iki bayan olmak üzere dört nevrotik vaka üzerinden ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmaya dair genel bulgu ve sonuçlar, vakaların semptomlarının ortadan kalkmasıyla birlikte, bireylerin kendilerini daha iyi tanıdıklarını ve geleceğe dair pozitif, çözüm odaklı bir bakış açısı kazandıklarını göstermiştir
Integrating the Solution-Focused Approach to the Offensive Therapy Process: AQualitative Analysis on the Events
The purpose of this research is to study the effect of offensive treatment on the therapy and analyze the positive effects of solution focused approach to the offensive treatment process. The qualitative research method was used in this study. The analysis process benefits from the advisees statement and the therapists observations and views. The study was carried out by a therapist which received holistic therapy and solution focused therapy between the years 2016-2017. The effects of the offensive treatment were tried to be carried out by collaborating with two male and two female advisees aged between 22-40, in total four neurotic cases. As the findings and results to the study, along with the symptoms of the cases fading away, the advisees better understand themselves, positive toward the future and are solution oriented.