Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 28; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Psikiyatri Dergisi; 2017;28(3):208-211
Şizofreni Hastalarında Klozapin ile İlişkili Tardif Distoni Tedavisinde Düşük Doz Aripiprazolün Etkililiği
L Huh , BJ Lee
Inje Üniversitesi, Güney Kore
Tardif distoni (TDt) uzun süreli antipsikotik tedavinin sakatlayıcı bir yan etkisidir. Tardif distoninin psikiyatrik morbidite ve mortaliteyi arttırması, yaşam kalitesini düşürmesine rağmen kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Tardif distonisi olan şizofreni hastaları için bir tedavi seçeneği klozapindir. Fakat, ilginçtir ki yakın zamanda yayınlanan bir çok olgu sunumu klozapinin de TDt’ye yol açabildiğini ya da arttırabildiğini ortaya koymaktadır. Bu yazıda, klozapinle ilişkili olarak ortaya çıkan tardif distoninin tedavisinde düşük doz aripiprazol (günlük 0.5 mg) kullanı- mıyla ilgili bir olgu örneği bildirmekteyiz. Sunduğumuz olgudaki hastamız açık psikotik belirtileri nedeniyle psikiyatri servisine yatırılan 51 yaşında şizofreni hastası Koreli bir kadındır. Tardif distoni belirtileri bir yıl klozapin (günlük 200 mg) kullandıktan sonra ortaya çıkmıştır. Günlük klozapin (175 mg/gün) kullanımına düşük doz aripiprazol (günlük 0.5 mg) eklenmesiyle birlikte hastanın motor belirtilerinde belirgin bir şekilde düzelme sağlanmıştır. Aripiprazol, serotonin 1A (5-HT1A) reseptörlerinde kısmi agonistik ve 5HT2A reseptörlerinde tam antagonist etkinlik sergileyen bir dopamin D2 reseptörü kısmi agonistidir. Aripiprazolün etkinliği açısından ortamın dopaminerjik niteliği önemlidir. Ek olarak, aripiprazolün antioksidatif etkileri de klozapinin nörotoksik etkileriyle baş etmek için değerli olabilir. Bildiğimiz kadarıyla, klozapine bağlı gelişen tardif distoni tedavisinde orta düzeydeki dozlarda aripiprazol (10-15 mg) kullanıldığına ilişkin tek bir olgu sunumu yayınlanmıştır. Burada sunduğumuz olgu klozapine bağlı olarak ortaya çıkan tardif distoni tedavisinde düşük doz aripiprazol kullanımının ilk örneği olabilir
Efficacy of low-Dose Aripiprazole to Treat Clozapine-Associated Tardive Dystonia in a Patient with Schizophrenia
Tardive dystonia (TDt) is a debilitating side effect of long-term antipsychotic treatment. Even though TDt is associated with increased psychiatric morbidity, mortality, and severely decreased quality of life, there are no treatment modalities for TDt. Clozapine has been used as a treatment option for TDt in patients with schizophrenia. Interestingly, several recent case reports have indicated that it can enhance or induce TDt. We report a case of clozapine-associated TDt that was treated with low-dose aripiprazole (0.5 mg/day). The patient was a 51-yearold Korean woman with schizophrenia that had been admitted to the psychiatric ward for her florid psychotic symptoms. The patient’s TDt symptoms began to develop after 1 year of clozapine (200 mg/day) treatment. Her motor symptoms improved markedly after adding lowdose aripiprazole (0.5 mg/day) to clozapine (175 mg/day). Aripiprazole is a dopamine D2 receptor partial agonist that exhibits partial agonistic activity against serotonin-1A (5-HT1A) receptors and full antagonistic activity against 5-HT2A receptors. The dopaminergic tone in the surrounding milieu is important for aripiprazole activity. In addition, antioxidative effects of aripiprazole may manage the neurotoxic effects of clozapine. To our knowledge, only one report has described a patient with clozapine-associated TDt that was treated with moderate doses of aripiprazole (10–15 mg). This case report may be the first report of lowdose aripiprazole treatment of clozapine-associated TDt.