Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 28; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Psikiyatri Dergisi; 2017;28(3):198-207
Yasadışı ve Kötüye Kullanılan Madde Analizlerinin Kapsamı, Kalite ve Güvenlik Gereklilikleri
T Küme , Ç Karakükcü , A Pınar , H Coşkunol
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Bu derlemenin amacı; yasadışı ve kötüye kullanılan madde analizlerinin kapsamı ve gereklilikleri konusunda bilgilendirme yapmaktır. Madde kullanımının belirlenmesinde madde analizlerinden yararlanılmaktadır. Madde analiz sonuçları adli veya idari hüküm verdirici kararlarda kullanılması nedeniyle, analiz öncesi, analiz ve analiz sonrası evrede belirli bazı kalite ve güvenlik gereklilikleri yerine getirilmelidir. Analiz öncesi evrede uygun numune tipinin seçimi, uygun test paneli istemi, saptama penceresinde numune verme, birey onamının alınması, kişinin kimliklendirilmesi, uygun numune verme alanı, gözetimle numune alımı, numunenin kimliklendirilmesi ile kontrolü ve numune güvenlik zinciri sağlanmalıdır. Analiz evresinde yetkilendirilmiş laboratuvarda analiz, numune bütünlük testleri, güvenilir yöntemle analiz, sıkı kalite güvencesi ile kontrol ve iki basamaklı analiz uygulanmalıdır. Analiz sonrası evrede ise, şahit numune saklama, itirazda şahit numunenin doğrulanması, sonuç güvenlik zinciri, uygun eşik konsantrasyon ve sonucun doğru yorumu yapılmalıdır. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın son düzenlemesinde; madde analizlerinin iş akışı ve analiz süreçleri detaylı olarak açıklanmıştır. Ülkemizdeki son düzenlemelere göre hekimler, yasadışı ve kötüye kullanılan madde analizlerinin kalite ve güvenlik gerekliliklerini bilmek ve uygulamak zorundadırlar
The Scope, Quality and Safety Requirements of Drug Abuse Testing
The aim of this review is to inform about the scopes and requirements of drug abuse testing. Drug abuse testing is one of the tools for determination of drug use. It must fulfill the quality and safety requirements in judgmental legal and administrative decisions. Drug abuse testing must fulfill some requirements like selection of the appropriate test matrix, appropriate screening test panel, sampling in detection window, patient consent, identification of the donor, appropriate collection site, sample collection with observation, identification and control of the sample, specimen custody chain in preanalytical phase; analysis in authorized laboratories, specimen validity tests, reliable testing methods, strict quality control, two-step analysis in analytical phase; storage of the split specimen, confirmation of the split specimen in the objection, result custody chain, appropriate cut-off concentration, the appropriate interpretation of the result in postanalytical phase. The workflow and analytical processes of drug abuse testing are explained in last regulation of the Department of Medical Laboratory Services, Ministry of Health in Turkey. The clinical physicians have to know and apply the quality and safety requirements in drug abuse testing according to last regulations in Turkey.