Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 7; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Journal of Mood Disorders; 2017;7(2):124-127
Mental retardasyona eşlik eden bipolar bozuklukta lityum kullanımı: İki olgu sunumu
A Görmez, A Kurtulmuş
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul
Mental retardasyon etyolojide pek çok farklı etkenin rol oynayabildiği, entelektüel ve uyumsal işlevlerde bozulma ile karakterize geniş bir hastalık yelpazesidir. Genel toplumdaki yaygınlığı %1’dir. Bu hastalarda görülen psikiyatrik hastalıklar genel topluma göre daha farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Hastaların davranışsal repertuvarları, bilişsel kapasiteleri ve iletişim becerilerindeki kısıtlılıklar psikiyatrik hastalıkların atipik klinik görünümlerle karşımıza çıkmasına yol açabilmektedir. Mental retardasyonu olan hastalarda bipolar bozukluğun prevalansının %0.9-4.8 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Hastaların genellikle antipsikotik tedavi altında olmalarının affektif semptomları baskılıyor olabileceği de göz önünde bulundurulursa pek çok hastada tanı koymak güçleşmektedir ve tanı gözden kaçabilmektedir. Bu olgu serisinde, hızlı döngülü bipolar bozukluk düşünülerek lityum tedavisi başladığımız mental retardasyonu olan iki erişkin hastada gözlenen klinik tabloyu ve semptomların tedaviye yanıtını sunmaktayız. Mental retardasyonu olan hastalarda bipolar bozukluk komorbiditesine, hastalığın prezentasyonuna ilişkin farklılıklara ve lityuma yanıt vermesine dikkat çekmek maksadıyla bu olguları sunmaktayız.
Lithoum use in the treatment of mental retardation comorbid with bipolar disorder: Two case reports
Mental Retardation (MR) is a spectrum of disorders characterized by deficits in intellectual and adaptive functioning which could result from a range of etiological factors. The prevalence of MR in the community is estimated to be about 1%. Presentation of psychiatric disorders in people with MR could be different from general population. Limited behavioral repertoire, cognitive capacity and communication difficulties can lead to atypical presentation of mental disorders. The prevalence figures for bipolar disorder in people with MR range from 0.9% to 4.8%. Considering the fact that vast majority of these patients are on antipsychotics, which can suppress some affective symptoms, it is possible that many cases with bipolar diagnosis are overlooked or are difficult to confirm. In these case reports, clinical presentation of two adult patients with bipolar disorder and their successful treatment with lithium is presented. We aim to raise awareness of bipolar disorder comorbidity, its atypical presentation and response to Lithium in this patient group.