Dergi Ara >>
Yıl:2016; Cilt: 3; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2016;3(3):433-469
Mobil Bağımlılık Ölçeği'nin Geliştirilmesi ve Geçerliliği: Bileşenler Modeli Yaklaşımı
H Fidan
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur
Teknolojik gelişmelerle birlikte hayatımıza giren mobil telefonlar, toplumsal yapıda en yaygın kullanım alanına sahip teknolojik cihazlar hâline gelmiştir. Son on yılda üretilen mobil cihazlarla, bir bilgisayar ile yapılabilecek hemen hemen tüm işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle internete erişebilme imkânı sağlayan akıllı telefonlar ile birçok avantaja kavuşan kişilerin mobil telefonlarla zaman geçirme süreleri artmaktadır. Mobil telefonların bu aşırı kullanımları toplumda bir bağımlılık hâline gelmektedir. Mobil telefonlarla her an yanımızda taşıyabildiğimiz internete erişim imkânı, getirmiş olduğu sosyal medya uygulamaları ve çevrimiçi mobil oyunlar, internet bağımlılığını ve mobil bağımlılığı arttırmaktadır. Bu çalışmada, davranışsal bağımlılık çerçevesinde oluşturulan ve bazı teknolojik bağımlılıkların araştırılmasında yararlanılan bileşenler modeli temel alınarak, mobil bağımlılık ölçeği geliştirilmiştir. Söz konusu modelin yapısal analizi gerçekleştirilerek mobil bağımlılık ölçeği olarak kullanılabileceği kanıtlanmıştır. Araştırma kapsamında uygulanan anket ile 284 katılımcıdan elde edilen veriler analiz edilmiş, mobil bağımlılığın uzaklaşım, tekrarlama, tolerans ve belirginlik ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, regresyon analizi sonucuna göre mobil internet eğiliminin, mobil bağımlılığı etkileyen başlıca faktörler arasında yer aldığı tespit edilmiştir.
Development and Validation of the Mobile Addiction Scale: The Components Model Approach
Mobile phones have entered our lives through technological developments, becoming the most commonly used technological device. In the last decade, they can now process almost every task that can be done with a computer. In particular, people who have been provided several advantages with their smart phones through an Internet connection are spending more and more time on mobile phones. Excessive use of mobile phones has become an addiction in society. The ability to access the Internet anytime on mobile phones, in addition to social applications and online games, increases Internet and mobile phone addiction. This study is based on the components model approach, developed within the scope of behavioral addictions to actualize the mobile phone addiction scale. Structural analysis was performed on this model, which proved it to be applicable as a mobile addiction scale. In the study, data from 284 participants was used, and mobile addiction was determined to relate to withdrawal, relapse, tolerance, and salience.