Dergi Ara >>
Yıl:2003; Cilt: 11; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2003;11(3):29-36
Ölümcül hastalık tanısı almak: Bir yaşam krizi kötü haber verilmeli mi?
ÜH Okyayüz
A U T F Psikiyatrı Anabılım Dalı, Klinik Psikoloji
Kanser gibi olumcul bir hastalık tanısı almak birçok insan için bir yaşam krizidir Çalışmalar her dört aileden uçunun gunun birinde kanser olgusuyla yuzyuze geleceğini göstermektedir Bu ise herkesin, bir biçimde, olumcul hastalık tanısı almış en azından bir kişiyle yakın ilişkide olacağı anlamını taşımak­tadır Yaşamı tehdit eden bu yaşantıda hasta-doktor iletişimi çok önemlidir Bu durum özellik­le kotu haberin verildiği anlarda belirginleşir, hasta ve ailesinin iyilik halını etkiler Kotu haberin verilmesi, içerik, hasta - hekim iletişiminin özellikleri, hastaların tepkileri, böyle durumlarla nasıl başa çıkacağını bilememe vb nedenlerle hekimler için de zor bir görevdir Klinik deneyimler ve literatür bilgileri kötü haberin verilmesinin kotu biçimde yapılmasında, suçlanma duygusu, duyguların nasıl ifade edilmesi gerektiğini bilememe, soruların yanıtlarını bilememe ve kişisel olarak hastalıktan ve ölümden korkmanın etkili olduğu yönündedir Literatür bilgileri, uygulamada hekimlerin kotu haberin verilmesine ilişkin farklı tutumları olduğu yönündedir Bu tutumlar, hiç bir Şey hissetmeden ve korlemesıne, nazik ve uzuntulu bir tavırla ya da anlayışla ve olumlu yaklaşarak davranma olarak belirtilebilir Literatürde, kotu haberin, bu haberi alan kişiyi düşünerek, dikkat ederek ve ona saygs gösterip, empatı yapacak duyarlılıkla verilmesinin uygun olacağı ilen sürülmektedir Son sıralarda Batılı ülkelerde tıp eğitiminde konuyla ilgili iletişim becerilerinin kazanılmasının onemı bu konudaki eğitimin azlığı vurgulanmaktadır Bu konu ülkemizde de yeni yeni gündeme gelmekle bir­likte, profesyonellerin konuya yeteri kadar eğildiklerini söylemek güçtür
To Be Diagnosed With A Malignant Disease: A Life Crisis Should The Bad News Be Broken?
To be diagnosed with a malignant disease like cancer is a life crisis for many people, Studies have shown that three out of every four families will one day be touched by cancer. That means every one can be involved in at least one close relationship with someone who has this malignancy. During this life threatened experi­ence, patient-doctor communication has a cru­cial importance, particularly at the moment breaking bad news and this communication also have implications for the well-being of patients and family members. Breaking bad news Is a
difficult task for the physcians beacuse of con­text, the characteristics of patient-doctor com­munication, the patient's reactions, not to know how to cope with thin kind of situations and the others. Clinical experiences and literature have shown that breaking bad news generally were done badly because of fear of blamed, of the unknown of expression of emotions and of not knowing all the answers as well as personal fear of iliness and death. As mentioned in the litera­ture there are three methods of breaking bad news approach: the blunt and unfeeling way, the kind and sad way, and the understanding and positive way. Recommendations has been made that the news should be presented in a thoughtful, caring and sensitive way that shows respect and the empaty for the receivers. Recently communication skills and medical practice have become an area of intense inter­est and emphasized that there is at present little training on the process of delivering bad news.