Dergi Ara >>
Yıl:2003; Cilt: 11; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2003;11(3):21-28
Depremi yaşayan ergenlerin gelecek beklentilerinin içeriği
M Artar
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Amaç: Bu çalışmanın amacı depremi yaşayan ergenlerin, bu travmatik deneyim sonu­cunda geleceğe ilişkin planlarında değişiklik yapıp yapmadıklarını ve bu planların içerik­lerinin neler olduğunu İncelemektir. Yöntem: Bu çalışmada niteliksel yönteme dayalı görüşmeler kullanılmıştır. 8 kız, 8 erkek olmak üzere toplam 16 deprem yaşantısı olan ve İzmit bölgesinde oturan ergen çalışmaya katılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak geliştirilen görüşme formu bireylere uygulanmıştır. Görüşmeler deşifre edilerek derinlemesine içerik analizi yapılmıştır. Bulgular: Derinlemesine analizleri yapılan gelecek bek­lentisi görüşmeleri birçok ergenin gelecek İle ilgili planlarının sayısal olarak diğer yaşıtlarına oranla, oldukça fazla olduğunu göstermektedir. Bu planların çoğunlukla, bulundukları ili ya da ülkeyi değiştirmeye, hiç olmazsa yaşam şartlarını değiştirmeye, yönelik planlar olduğu görülmektedir. Bu ergenler özellikle yaşıtlarından farklı olarak kişilik özelliklerini değiştirmeye yönelik çok sayıda plan oluşturmuşlardır. Planlarına İlişkin görüşleri sorulduğunda ergenlerin bunları gerçek­leştirmede umutsuz oldukları görülmektedir.
Contents of Future Orientations of Adolescents Who Lived an Earthquake in 1999
Object: The main aim of this study is to investigate whether adolescents who lived an earthquake changed their plans about their future or not. If they changed their plans, this study tries to find the contents of them. Method: In this study a qualitative method used by doing interviews with adolescents. 8 girls and 8 boys totally 16 adolescent from Izmit region who lived the earthquake but were not live a close parents loss or a severe damage participated to the study. Interview schedules were developed due to the aims of the study. After interviews, their transcnptions and deep content analysis were done. Results: Content analysis of the inter­views show that earthquake region adolescents put a lot of plans about their future and they were mostly about changing their city or country or at least to change their life styles. Different from their peers adolescents put a lot of person­al characteristic goals like to be more helpful or to have a wisdom Despite all the plans it seems they are hopeless to realise these goals.