Dergi Ara >>
Yıl:2008; Cilt: 11; Sayı: 22>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2008;11(22):81-94
Aile İçi Şiddet Konusunda Bir Derleme
AZ Page, M İnce
İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul
Savaşın olmadığı zamanlar dünyanın barış içinde yaşadığını düşünüyorsak yanılıyoruz. Eğer kadınlarımız ve çocuk yaşındaki genç kızlarımız evlerde, sokaklarda, okullarda ve işyerlerinde sık sık şiddetin her türlüsüne maruz kalıyorsa bu savaşın devam etmesidir ve durdurulması gerekmektedir. Tarihteki bulgular kadınlara yönelik siddet içerikli davranışların her bir ırk, kültür, din, ulus ve ideolojilerdeki erkekler tarafından yapıldığını ve kadınların insan olarak değil sadece bir nesne, bir ödül ve savaşın bir hatırası olarak her türlü şiddete maruz kaldıklarını göstermektedir. Özellikle erkeğin kadından üstün görüldüğü ve kadın ve erkek rollerinin katı çizgilerle birbirinden ayrıldığı toplumlarda kadınların daha çok istismara maruz kaldıklarına tanık oluruz. Tüm bunlar sadece geçmişi çok uzuna dayanan trajedilere örnek teşkil etmezler; ne acı ki şimdilerde yaşanan ve hatta gelecekte yaşanacak olan trajedilere de örnek teşkil ederler. Diğer bir deyişle, şiddet babadan oğula geçer, mağduriyet de anneden kıza ve şiddet nesilden nesile taşınır. Aile içi şiddeti konu alan olan bu derleme yazısı aile içi şiddetin tarihini, çeşitlerini ve etkilerini ele alacak ve aile içi şiddetin önleyici yollarını tartışacaktır.
A Review of Domestic Violence
We are wrong if we assume that the world is at peace if there is no war. The war continues and has to be stopped if women, and young girls as young as children are often abused in different ways, at home or in streets, schools or workplaces. The historical findings show that violence towards women occurs in every race, culture religion, nation and in every ideological understanding, and women are violated in many ways as objects, as rewards and war momentoes, not as human beings. What we particularly witnessed is that women are abused in societies in which males are regarded as better beings and where there are strict norms and understanding of gender roles. All of these are not only examples of a tragedy which has a long history but also unfortunately a tragedy experienced by women today and into the future. In other words, the violence passes from father to son, victimisation from mother to daughter, from one generation to the next. This review of domestic violence discusses the history, types, and impacts of domestic violence and discusses ways of preventing its occurance in families and society.