Dergi Ara >>
Yıl:2008; Cilt: 11; Sayı: 21>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2008;11(21):65-73
Kişilik Bozuklukları ve Yeme Bozuklukları: Etiyolojik İlişkiler ve Cevaplanmamış Sorular
P Batum
Kişilik bozuklukları ile yeme bozuklukları arasındaki ilişkiler son birkaç yıldır oldukça sık çalışılan bir konudur. Bu makalede, kişilik bozuklukları ve yeme bozukluları arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar ve etiyolojik modeller bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Gözden geçirilen çalışmalar, bazı kişilik bozukluklarının belirli alt tip yeme bozukluklarıyla beraber görüldüğüne dair tutarlı bulgular sunmaktadır. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu gibi C kümesi (kaygılı/korkulu küme) kişilik bozuklukları çoğunlukla anoreksiya nervozanın kısıtlı tipiyle beraber görülürken, sınır kişilik bozukluğu anoreksiya nervozanın tıkanırcasına yeme/çıkarma tipiyle ve bulimia nervozayla birlikte daha sık görülmektedir. Kişilik bozuklukları ile yeme bozuklukları arasındaki ilişkiyi açıklayan etiyolojik modellerin incelendiği çalışmalar ise kişilik bozukluklarının yeme bozukluklarının öncülü olduğunu öne süren yatkınlık modelini desteklemektedir. Diğer taraftan, yeme bozukluklarının kişilik bozukluklarına yol açtığını belirten karmaşık modeli test eden az sayıda geriye dönük çalışma, kişilik bozuklukları semptomlarının, yeme bozukluğunun tedavisi sırasında yeme bozukluğu semptomlarıyla beraber azaldığını göstermektedir. Ancak, hem yaygınlık hem de etiyolojik modelleri inceleyen çalışmalar yöntemsel sınırlılıklarından dolayı net sonuçlardan ziyade birçok soru işaretini de beraberinde getirmektedir. Kişilik bozuklukları ve yeme bozuklukları arasındaki karmaşık ilişkinin hangi model tarafından daha iyi açıklandığının ortaya çıkarılması için ileriye dönük boylamsal çalışmalara ihtiyaç vardır.
Personality Disorders and Eating Disorders: Etiological Relations and Unanswered Questions
The relationship between personality disorders and eating disorders has been mostly studied in recent years. From a comprehensive perspective, this article reviews empirical studies as well as etiological models that examine the relationship between personality disorders and eating disorders. Results of reviewed studies indicate that certain personality disorders tend to co-exist as a comorbid disorder with specific subtypes of eating disorders. Cluster C (anxious/fearful) personality disorders, like obsessive compulsive personality disorder are the most common in restricting-type of anorexia nervosa, while borderline personality disorder is the most common personality disorder in binge-eating purging type of anorexia nervosa and bulimia nervosa. Studies that examine the relations between personality disorders and eating disorders with respect to etiological models support the predispositional model which suggests that personality disorders precede and increase the risk of developing an eating disorder. On the other hand, the results of studies that test the complication model, which states that eating disorder symptomatology results in personality disorders, show that personality disorder symptoms decrease as a function of decreases in eating disorder symptoms. However, due to methodological limitations, both prevalence studies as well as studies that test the etiological models reveal a lot of unanswered questions rather than clear conclusions. Prospective longitudinal research is needed in the future in order to have a better understanding of the complex relations between personality disorders and eating disorders.