Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2015;2(2):123-142
Madde Bağımlılığında Nüksü Önlemede Bilinçli Farkındalığın Önemi: Bir Derleme Çalışması
M Tırışkan, N Onnar, YA Çetin, IT Cömert
İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul
Bu çalışmada, zor duygularla baş etmede bir yöntem olarak kullanılan bilinçli farkındalık uygulamalarının madde bağımlılığında nüksü önlemek için nasıl kullanılacağına yönelik bilgiler anlatılmıştır. Bilinçli farkındalık uygulamaları sağlıklı gelişimi desteklerken stresi azaltır, iyilik hâlini arttırır ve duygusal dengeyi sağlar. Madde bağımlılığı tedavisinde kullanılması oldukça yenidir. Bilinçli farkındalık, madde yoksunluğuna bağlı stres anında, öğrenme ve iyilik hâlini destekleyen öz farkındalık, öz regülasyon ve duygusal denge ile doğrudan ilişki kurmayı sağlayarak zihnin bu durumla baş edebilmesine yardım eder. Madde bağımlılığında nüksü önlemedeki grup çalış malarında oturumlar; deneysel egzersizler ve tartışmalardan oluşmaktadır. Buradaki amaç kişinin şu anki deneyimleri, nüks, iyileşme ya da hayat tarzı gibi anahtar noktaları tartışmanın merkezinde tutmaktır. Bilinçli farkındalık uygulamalarıyla katılımcıların dikkati sürekli olarak şu anda olanlara çevrilmiş olduğundan yorum ve hikâyelerin arasında kaybolup gitmeleri önlenmiş olur. Programın diğer güçlü bir yanı ise bilinçli farkındalık uygulamalarının öneminin kişiye kendini suçlu hissettirmeden ve yargılamadan ele alınması ve uygulama konusunda nazikçe cesaretlendirilmesidir. Bu sayede uygulamada ortaya çıkan zorluklar başarısızlığın değil zihinle ilgili eğilimlerin işareti olarak değerlendirilmekte ve yaşanan güçlükler normalize edilerek kişilerin motivasyonları korunmaktadır. Bilinçli farkındalık temelli nüks önleyici programın en can alıcı noktası diğer terapilerin aksine kişilere hiçbir şekilde etiketleme yapılmamasıdır. Bunun yerine kişilerin deneyimlerinin bir değer atfedilmeden yalnızca gözlenmesi ve kabullenilmesi istenir. Tüm bu uygulamalarla hedeflenen kişinin eylemlerine karşı daha farkında ve kabullenici olmasını sağlamaktır.
The Importance of Mindfulness in Preventing Substance-Abuse Relapse: A Literature Review
This study discusses how to use information on mindfulness and its applications as a method for coping with difficult emotions in order to prevent a relapse of drug addiction. Mindfulness practices, while supporting healthy development, also reduce stress, improve well-being, and provide emotional balance. Its use in substance abuse treatment is quite new. Mindfulness helps one to be able to cope with their state of mind in the moment of stress related to substance withdrawal by supporting learning and well-being, and by enabling a direct relationship to be established among self-awareness, self-control, and emotion regulation. In the working group of this study on the prevention of substance abuse relapse, sessions consisted of experimental exercises and discussions. The objective is to keep key points such as the person’s current experiences, relapse, improvement, or lifestyle in the center of the discussion. The attention of the participants, through mindfulness application, is a continual in “the moment” review of their surroundings and can prevent them from getting lost in their history. As another strong side of the program, the importance of an individual addressing one’s self before judging or being made to feel guilty is gently encouraged in these applications. In this way, difficulties that emerge in the practice are assessed not as failures but as a sign of tendencies related to the mind, and people’s motivations are protected by normalizing the difficulties they experience. Perhaps the most crucial point of the mindfulness-based relapse prevention program, unlike other therapies, is that labeling in any manner is not performed. Instead of people experiencing the worth of being forgiven, people are required to only observe and accept. Through all of these practices, the target is to ensure a person becomes more aware and accepting towards their actions.